صفحه اصلی / کابینه

جلسه کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۲۶ - حوت - ۱۳۹۵

جلسه کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طرح تعدیل و ایزاد بعضی از فقره های قانون کارکنان خدمات ملکی برای ارتقای معلمین، استادان و مدرسین مکاتب، مدارس و موسسات تعلیمی و مسلکی را مورد تصویب...

جلسه کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۱۲ - حوت - ۱۳۹۵

۱۲ حوت ۱۳۹۵ جلسه کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. ابتدا، رئیس جمهور غنی در رابطه به ضرورت توزیع تذکره الکترونیکی به جلسه...

جلسۀ کابینه به ریاست رئیس‌جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۲۰ - دلو - ۱۳۹۵

۲۰ دلو سال ۱۳۹۵   جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‎جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. کابینه، ضمن محکومیت شدید حمله انتحاری عصر سه شنبه کابل، وزارت امور داخله...

جلسۀ کابینه به‌ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۱۵ - عقرب - ۱۳۹۵

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در جلسۀ کابینه در ارگ، به‌همۀ وزرا هدایت داد تا طی دو هفتۀ آینده بستۀ واضح اقدامات فعلی، پیشنهادات و برنامه‌های انکشافی سال آیندۀ وزارت‌های مربوط شان را...

جلسۀ کابینه به‌ریاست رئیس‌جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۰۱ - عقرب - ۱۳۹۵

جلسۀ کابینه به‌ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. ابتدا، اکلیل حکیمی وزیر مالیه گزارش نتایج کنفرانس بروکسل را ارایه کرده گفت، کنفرانس بروکسل در بلجیم با حضور هیئت عالی ‌رتبه...

جلسه کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر شد

تاریخ نشر: ۰۸ - میزان - ۱۳۹۵

جلسه کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. ابتدا، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به عقد موافقتنامۀ صلح بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان...

جلسۀ کابینه به ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۳۱ - سنبله - ۱۳۹۵

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در جلسۀ کابینه در ارگ،پرداخت معاشات و امتیازات کارکنان ارگان‌های دولتی را غیرعادلانه و عاری از عدالت اجتماعی دانست. رئیس جمهور غنی اکیداً ارگان‌های دولتی موظف نمود،...

جلسۀ فوق‌العادۀ کابینه به‎ ریاست رئیس‌ جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۱۵ - سنبله - ۱۳۹۵

جلسه فوق‌العادۀ کابینه عصر امروز به‌ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر شد، و در خصوصطرح قانون ثبت احوال نفوس بحث گردید. ابتدا، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان حمله انتحاری امروز در ساحۀ مرادخانی شهر کابل...

جلسۀ کابینه به ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۱۰ - سنبله - ۱۳۹۵

جلسۀ کابینۀ تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. ابتدا، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، بررسی جهات حقوقی اتحادیه‌های کوپراتیف‌های دهقانان، کارگران افغانستان (امکا)، جوانان و...

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان

تاریخ نشر: ۱۳ - اسد - ۱۳۹۵

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. ابتدا، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان...