رئیس جمهور غنی: عاملان کشتار مردم ما در هیچ نقطۀ کشور در امان نخواهند ماند

۲۱ جدی ۱۳۹۵

ارگ، کابل: طالبان به دستور دشمنان افغانستان یکبار دیگر با انجام حملات انتحاری در یکی از مناطق مزدحم شهر کابل، وحشت آفریدند و تعدادی از هموطنان بیگناه ما را به شمول زنان، به خاک و خون کشاندند.

رئیس‌جمهور غنی ضمن محکوم نمودن شدید این حملات وحشیانه، گفت که طالبان با بی‌شرمی تمام مسئولیت کشتار افراد ملکی را به عهده گرفته و به آن افتخار می‌کنند.

رئیس‌جمهور این عمل جنایتکارانه را دشمنی علیه مردم و بشریت دانسته، تاکید کرد که عاملان  این جنایت در هیچ نقطه کشور در امان نخواهند ماند.  

رئیس‌جمهور غنی به مسؤلین مربوط هدایت داد که از تمام امکانات به منظور تداوی بهتر مجروحین استفاده نموده، از هیچ نوع تلاش در زمینه دریغ ننمایند.

رئیس‌جمهور کشور مراتب تسلیت و همدردی خویش را با خانواده‌های شهدا ابراز داشته، برای شهدا جنت برین و برای مجروحین حادثه مذکور صحتمندی کامل از بارگاه ایزد منان استدعا می‌نماید.#