اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به شهادت سه قاضی و یک کارمند محکمۀ استیناف ولایت پکتیا

ارگ، کابل: با اندوه فراوان، صبح امروز سه قاضی و یک کارمند محکمۀ استیناف ولایت پکتیا در اثر کمین دشمن در مسیر لوگر- کابل در مربوطات ولسوالی محمد آغۀ ولایت لوگر، به شهادت رسیدند.

رئیس جمهور غنی با آگاهی از این رویداد المناک، شدیداً متاثر شد و گفت که دشمنان افغانستان یکبار دیگر به جنایت نابخشودنی دست زدند و قضات را که وظیفۀ شان تطبیق عدالت و قانون است، هدف قرار دادند.

رئیس جمهور تاکید کرد که طالبان با هدف قراردادن علما، دانشمندان، استادان و مراکز دینی و آموزشی، هیچگاه نمی توانند به اهداف شوم شان دست یابند. وی افزود: هدف قراردادن قشر منور جامعه، جنایت علیۀ بشریت است. 

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به خانواده های شهدا ابراز داشته و برای شان صبر جمیل از درگاه ایزد متعال آرزو می نماید.#