سخنرانی رییس جمهور غنی درضیافت که برای اعضای ولسی جرگه و فامیل های شان در ارگ برگزار گردیده بود.