صفحه نخست / ویدیو های اختصاصی

رئیس جمهور غنی با شماری از مسئولین خط اول دفاع از کشور،...

تاریخ نشر: ٠٨ قوس, ١٣٩٩

https://www.youtube.com/watch?v=V23mUf2Qbtw

سخنرانی رئیس جمهور غنی در نشست همکاری های منطقوی برای افغانستان –...

تاریخ نشر: ٠۴ قوس, ١٣٩٩

https://www.youtube.com/watch?v=JPYBqoS9deo

پیام ویدیویی رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی در نشست عالی رتبۀ مشورتی کمیشنری...

تاریخ نشر: ٣٠ عقرب, ١٣٩٩

https://www.youtube.com/watch?v=iH0yHRdv4KM

نشست خبری رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عمران خان صدراعظم پاکستان

تاریخ نشر: ٢٩ عقرب, ١٣٩٩

https://www.youtube.com/watch?v=AKfWKdLVkR8

ششمین کنفرانس سالانۀ اتحادیۀ اروپا پیرامون مبارزه علیه فساد

تاریخ نشر: ٢٢ عقرب, ١٣٩٩

https://www.youtube.com/watch?v=p_UDvFOCexw

پیام رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی در مجمع صلح پاریس

تاریخ نشر: ١٨ عقرب, ١٣٩٩

https://www.youtube.com/watch?v=EvAi94JqK40

پیام رئیس جمهور محمد اشرف غنی در پیوند به حمله تروریستی بر...

تاریخ نشر: ١٢ عقرب, ١٣٩٩

https://www.youtube.com/watch?v=AWY0N6t-nY4