تاریخ، فرهنگ و هویت ملی

تاریخ نشر: ١٢ حوت, ١٣٩٩

برای دریافت فایل پی دی اف اینجا کلیک نمایید

بیانات رئیس جمهور غنی

تاریخ نشر: ٠٣ حمل, ١٣٩٨

برای دریافت فایل پی دی اف بیانات  رئیس جمهور غنی اینجا کلیک نمایید.