داکتر اشرف غنی احمدزی با رئیس جمهور پاکستان دیدار کرد

داکتر اشرف غنی احمدزی با رئیس جمهور پاکستان دیدار کرد

داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز با ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان که به منظور اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید کشور به کابل آمده بود، دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، سران دو کشور در مورد گسترش روابط دو جانبه در عرصه های مختلف بحث و تبادل نظر کردند .

رئیس جمهور پاکستان گفت که برای من جای افتخار است که در مراسم تحلیف شما اشتراک کردم و شاهد انتقال مسالمت آمیز قدرت از یک حکومت به حکومت جدید دیگر هستم.

داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ضمن اینکه از اشتراک رئیس جمهور پاکستان و هیات همراه اش در مراسم تحلیف تشکری کرده، گفت که امیدوارم فضای اعتماد متقابل میان دو کشور بیشتر گردد، زیرا سرنوشت مردمان دو کشور با هم پیوند خورده است.

رئیس جمهور کشور خاطر نشان کرد که بی ثباتی و نا آرامی در یکی از این دو کشور باعث بی ثباتی و نا آرامی در کشور دیگر می گردد.

داکتر اشرف غنی احمدزی گفت که صلح، اقتصاد و تجارت مسایل عمده ای را تشکیل می دهند که باید دولت های افغانستان و پاکستان در این موارد صحبت های مفصلی داشته باشند.

در اخیر این دیدار ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان گفت که همکاری و تعهدات دراز مدت پاکستان با کشور دوست و برادر افغانستان ادامه خواهد یافت.