رئیس جمهور با وزیر معارف و علوم اجتماعی قزاقستان و وزیر ارشد امور شهری سریلانکا دیدار کرد

داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز با وزیر معارف و علوم اجتماعی قزاقستان و آقای ای اچ ام فاوزی وزیر ارشد امور شهری سریلانکا که به منظور اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید کشور به کابل آمده بودند، به طور جداگانه دیدار کرد.

در دیدار با وزیر معارف و علوم اجتماعی قزاقستان، موصوف تمنیات نیک و تبریکات رئیس جمهور کشورش را به داکتر اشرف غنی احمدزی ابراز کرد و صلح و ثبات دایمی را برای افغانستان آرزو نمود.

داکتر اشرف غنی احمدزی به ابراز سلام ها و تمنیات نیک به رئیس جمهور قزاقستان، از همکاری های آن کشور در ساحات معارف و تحصیلات عالی به افغانستان تشکری کرد.

وی با یاد آوری از تجارب خوب قزاقستان در زمینه استخراج معادن و امور خزانه داری، خواستار همکاری های آن کشور در این  زمینه ها با افغانستان گردید.

داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و آقای ای اچ ام فاوزی وزیر ارشد امور شهری سریلانکا در دیدار شان در مورد گسترش روابط دو جانبه میان دو کشور، بحث و تبادل نظر کردند.

وزیر ارشد امور شهری سریلانکا تمنیات نیک رئیس جمهور خود را به رئیس جمهور داکتر غنی تقدیم کرد و خاطر نشان نمود که مهیندا راجاپاسکا رئیس جمهور سریلانکا علاقمند است تا طی یک سفر رسمی از افغانستان دیدن نماید.

در مقابل رئیس جمهور کشور گفت که ما چشم براه سفر رسمی رئیس جمهور سریلانکا به افغانستان می باشیم.

داکتر اشرف غنی احمدزی از مساعدت های سریلانکا در عرصه های مختلف با افغانستان بخصوص همکاری با تیم های کرکت و فوتبال و تربیه  کارمندان صحی افغان توسط وزارت صحت عامه آن کشور، قدردانی بعمل آورد.