اشرف غنی احمد زی : منحیث رئیس جمهور و سر قوماندان اعلی قوای مسلح وظیفه خود میدانم که از هرمنسوب نیروهای امنیتی مواظبت جدی نمایم

اشرف غنی احمد زی : منحیث رئیس جمهور و سر قوماندان اعلی قوای مسلح وظیفه خود میدانم که از هرمنسوب نیروهای امنیتی مواظبت جدی نمایم

تحت ریاست محمد اشرف غنی احمد زی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ویدیو کنفرانس با قوماندانان قول اردو های ساحوی صورت گرفت.

در این کنفرانس که با اشتراک الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری ، لوی درستیز قوای مسلح وهئیت رهبری ستردرستیز صورت گرفت ، نخست قوماندانان قول اردوی های ساحوی تقرر محمد اشرف غنی احمدزی را منحیث رئیس جمهور و سرقوماندان اعلی قوای مسلح تبریک عرض نمودند.

سپس قوماندانان قول اردوی های ۲۰۳ تندر ، ۲۰۹ شاهین و ۲۱۵ میوند در مورد وضعیت امنیتی ساحات تحت مسوولیت و چالش های موجود امنیتی به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان گزارش ارایه نمودند.

متعاقبآ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ضمن ارزیابی گزارشات ارایه شده، خاطر نشان نمود که وی منحیث رئیس جمهور و سر قوماندان اعلی قوای مسلح  وظیفه خود میداند که از هرمنسوب نیروهای امنیتی اعم از سربازان ، بریدملان ، ساتمنان و افسران قوای مسلح دفاع و مواظبت جدی نماید.

همچنان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ضمن این ویدیو کنفرانس تصریح نمودند که وی بیشترین  مساعی روزمره خویش را در جهت رسیده گی به وضعیت امنیتی کشور متمرکز خواهند نمود .

همچنان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در قسمت  تقویت تشریک مساعی بصورت اخص در سطح تکتیکی، مواظبت از اعاشه و اباطه و بهبود عرضه خدمات صحیی برای پرسونل نیروهای امنیتی هدایات مشخص صادر نموده و قربانی پرسونل نیروهای امنیتی کشور را در راستائی دفاع از نوامیس ملی و تمامیت ارضی کشور را ستود.

ضمن کنفرانس یاد شده فیصله بعمل آمد که یک هیت مشترک بلند رتبه نظامی  تحت ریاست تورنجنرال عبدالله رئیس کادر و پرسونل ستر درستیز وزارت دفاع ملی، پاسوال نعمت الله حیدری رئیس اوپراسیون وزارت امور داخله، تورنجنرال شیر محمد پاسدار نماینده ریاست امنیت ملی و تورنجنرال جانان بارکزی نماینده اداره دفاع و امنیت ریاست عمومی اداره امور و دارالانشا شورای وزیرن وضعیت امنیتی و اوپراتیفی ولایت هلمند را همه جانبه بر رسی نموده و طی یک هفته  در راستایی بهبود وضعیت امنیتی آن ولایت ضمن ارایه گزارش پیشنهادات مشخص را به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نمائید.

 درختم این ویدیو کنفرانس معاون اول ریاست جهمور نیز ایراد صحبت نمود و در تدوین پلان های ستراتیژیک در راستائی بهبود وضعیت امنیتی در ولایات کشور تاکید نمود.

طبق یک خبر دیگر در یک جلسه دیگر رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با اشتراک الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم ، دگرجنرال شیرمحمد کریمی لوی درستیز قوای مسلح و هئیت رهبری ستردرستیز پیرامون نیازمندی ایجاد دفتر سر قوماندانی اعلی قوای مسلح صحبت نمود و در جلسه یاد شده هسته ئی سرقوماندانی اعلی به تصویب رسید.