داکتر اشرف غنی احمدزی و وزیر خارجه امریکا صحبت تیلفونی کردند

داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا شام دیروز طی یک تماس تیلفونی باهم گفتگو کردند.

در این مکالمه تیلفونی وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا، انتقال مسالمت آمیز قدرت را به رئیس جمهور جدید تبریک گفت و از امضای قرار داد امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا تشکری کرد.

جان کری گفت از اینکه مراسم تحلیف بزودی انجام شد، وی نتوانست در آن حضور یابد اما حکومت ایالات متحده امریکا، آقای جان پودیستا مشاور خاص رئیس جمهور اوباما را به نماینده گی از کشورش بخاطر اشتراک در این مراسم فرستاد. موصوف خاطر نشان کرد که در یک فرصت مناسب بزودی به افغانستان سفر خواهد کرد.

در مقابل رئیس جمهور داکتر اشرف غنی احمدزی گفت که در ارتباط به برنامه های اقتصادی میان دو کشور یک چارچوب همه جانبه تهیه گردد تا از کمک و مساعدت های ایالات متحده امریکا استفاده شفاف و بهتر صورت گیرد.

همچنان رئیس جمهور خواهان تسریع کمک و مساعدت های ایالات متحده امریکا با افغانستان گردید.

جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا در این رابطه گفت که ما در زمینه عملی شدن خواست های متذکره به “اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا” هدایات لازم خواهیم داد.