رئیس جمهور فرمان باز شدن و بررسی مجدد دوسیه کابل بانک را امضا کرد

رئیس جمهور فرمان باز شدن و بررسی مجدد دوسیه کابل بانک را امضا کرد

داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز فرمان باز شدن و بررسی مجدد دوسیه کابل بانک را امضا کرد.

در مراسمی که قبل از ظهر امروز در ارگ انجام شد، رئیس جمهور کشور طی سخنانی گفت: منحیث اولین تحقق وعدهء ما در اقدامات ضد کثافت اداری، امروز دوسیه کابل بانک به صورت اساسی دوباره باز می شود و مورد تعقیب قرار می گیرد تا حق مردم دوباره تامین گردد.

داکتر اشرف غنی افزود: زمان عمل فرا رسیده است و ان شاالله قسمیکه وعده کرده ایم مبارزه با فساد به صورت سرتاسری، اصولی و همه جانبه انجام خواهد شد.

رئیس جمهور حضور علمای کرام، جامعه مدنی و فعالان ضد فساد اداری را در مراسم یاد شده، مورد ستایش قرار داد و ابراز امیدواری کرد که یکجا با آنها بتواند به مردم افغانستان اطمینان داده، پدیده شوم فساد را که مبدل به یک سرطان در جسم و پیکر سیاسی، اداری و قضایی کشور شده است، به صورت اساسی قطع نمائیم و همه به طرف یک افغانستان سالم به پیش رویم.