اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی در ناحیۀ نهم شهر کابل

ارگ، کابل: با تأسف دشمنان افغانستان شام دیروز در اثر یک حمله تروریستی در ناحیه نهم شهر کابل یک کارمند دفتر سازمان ملل متحد را کشته و شماری از هموطنان ما را زخمی نمودند.

رئیس جمهور غنی این حملۀ تروریستی را به شدیدترین الفاظ محکوم کرد و به ارگان های امنیتی بخاطر شناسایی و مجازات عاملین آن و تامین امنیت بهتر کارمندان نهادهای بین‌المللی به ویژه مصئونیت کارمندان نهادهای که مصروف کمک های بشری و خدمت رسانی در افغانستان هستند، هدایات لازم صادر کرد.

رئیس‌جمهور مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به خانواده و همکاران کارمند خارجی دفتر ملل متحد ابراز کرد و به مسئولین ارگان های مربوطه دستور داد که جهت رسیدگی به مجروحین این رویداد تروریستی از هیچگونه تلاش دریغ ننمایند.#