اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به گزارشات سؤاستفادۀ جنسی در ولایت لوگر

  ارگ، کابل: رئیس جمهوری اسلامی افغانستان گزارشات در بارۀ سؤاستفادۀ جنسی در ولایت لوگر را که ابتدا از سوی جامعه مدنی این ولایت مطرح شد، نگران کننده خواند.

رئیس جمهور گفت که امروز حین اخذ معلومات در مورد پیشرفت‌ها در قضیه متذکره، مخالفتم را با رویکرد اتخاذ شده در این راستا اعلام کردم و فوراً به ریاست عمومی امنیت ملی هدایت صادر نمودم که قضیه تأمین امنیت فعالین مدنی را به وزارت امور داخله محول سازد.

وی افزود: صلاحیت تحقیق در مورد ادعاهای این‌چنینی در حیطه‌ی وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و ادارۀ لوی څارنوالی است و در عین حال، تأمین امنیت مدافعین حقوق بشر و فعالین جامعه‌ مدنی از مسؤولیت‌های حکومت و به طور اخص، وزارت امور داخله می‌باشد.

رئیس جمهور غنی گفت که به وزارت معارف هدایت داده ام تا گزارش تفصیلی از آن مناطقِ ولایت لوگر را که در آن ادعای سوء استفاده جنسی از شاگردان مکاتب وجود دارد، ارائه نماید و انتظار دارم که گزارش متذکره به زودترین فرصت ممکن در دسترسم قرار گیرد.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کرد که به روز پنجشنبه با برگزاری جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در ارگ ریاست جمهوری، موضوع تأمین امنیت مدافعین حقوق بشر و گام‌هایی را که در این راستا برداشته شود، مورد بحث و بررسی بیشتر قرار خواهم داد.