رئیس جمهور غنی، برنامه های انکشافی برای شش ولایت کشور را به والیان این ولایات توضیح داد

رئیس جمهور غنی، برنامه های انکشافی برای شش ولایت کشور را به والیان این ولایات توضیح داد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ظهر امروز با والیان شش ولایت که شامل یکی از زون های اقتصادی هشتگانه می باشند، دیدار نمود و دیدگاه اقتصادی و انکشافی برای این ولایات را توضیح داد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، والیان ولایات ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، پنجشیر و بدخشان حضور داشتند، رئیس جمهور کشور در رابطه به ظرفیت های موجود برای انکشاف و انکشاف متوازن در تمام ولایات کشور صحبت کرد.

رئیس جمهور کشور ضمن تشکر از والیان متذکره بخاطر مدیریت برنامه های انکشافی، گفت که باید از هر ولایت کشور مطالعات دقیق وجود داشته باشد، تا ثروت های طبیعی، ظرفیت های انکشافی، پیداوار زراعتی قابل صادرات، منابع عایداتی و ظرفیت های بشری واضح گردد. وی از والیان خواست تا اولویت های ولایات شان را برای سال آینده واضح سازند تا به هدف موثریت و نتایج مثبت، شامل بودجه ملی شوند.

رئیس جمهور غنی همچنان از والیان این ولایات خواست تا روی مدیریت آب ها، حفظ جنگلات، انکشاف معادن و پروژه های عایداتی تمرکز و سرمایه گذاری بیشتر نمایند و همچنان در خصوص ایجاد ظرفیت حفاظت و جلوگیری از قطع جنگلات به حیث یک اولویت ملی، برنامه ریزی کنند.

رئیس جمهور کشور با تاکید بر انکشاف زراعتی در این ولایات گفت که بلند بردن ظرفیت های زراعتی، تخشیص پیداوار قابل صادرات در هر ولایت، مدیریت باغداری و سرمایه گذاری روی زنجیر ارزشی باعث بلند بردن سطح اقتصاد مردم می گردد. وی همچنان از والیان خواست تا ساحات پارک های ملی در این ولایات را تثبیت نمایند و روی انکشاف و مبدل نمودن آن به منابع عایداتی کار صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش، گفت که مناسبات اداری میان واحدهای اداری تقویت یابد و نقاط ضعف در حکومتداری تشخیص و به آن توجه صورت گیرد.