رئیس جمهور غنی با نمایندۀ خاص ملل متحد برای افغانستان دیدار نمود

رئیس جمهور غنی با نمایندۀ خاص ملل متحد برای افغانستان دیدار نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با تادامیچی یوماموتو نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، دیدار کرد.  

 در این دیدار که شام امروز در ارگ انجام شد و مسئولین ارگان های امنیتی کشور نیز حضور داشتند، آقای یوماموتو در خصوص تامین امنیت بهتر کارمندان و تاسیسات ملل متحد در افغانستان، پیشنهادات خود را با رئیس جمهور شریک ساخت.

وی با اشاره به کشته شدن یک تن از کارمندان این نهاد و زخمی شدن شمار دیگری از آنان در حملۀ تروریستی اخیر در ناحیه نهم شهر کابل، گفت که امید است تدابیر بیشتر امنیتی بخاطر حفاظت کارمندان و تاسیسات این نهاد روی دست گرفته شود.

در مقابل، مسئولین امنیتی تاکید کردند که ارزیابی های مجدد شان را در رابطه به تامین امنیت بهتر کارمندان و تاسیسات ملل متحد در افغانستان، آغاز خواهند کرد.#