تامین امنیت بهتر قضات و څارنوالان مورد بحث قرار گرفت

تامین امنیت بهتر قضات و څارنوالان مورد بحث قرار گرفت

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز با قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه و فرید حمیدی لوی څارنوال کشور دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی و مسئولین ارگان های امنیتی کشور نیز حضور داشتند، قاضی القضات و رئیس ستره محکمه و لوی څارنوال کشور، پیشنهادات شان را در خصوص تامین امنیت قضات، څارنوالان و تاسیسات نهادهای عدلی و قضایی کشور ارائه نمودند.

آنان با بیان اینکه کارمندان نهادهای عدلی و قضایی بخاطر حاکمیت قانون در کشور تلاش می کنند، خاطرنشان کردند که باید به قطعۀ امنیت قضات توجه بیشتر صورت گیرد.

همچنان رئیس ستره محکمه و لوی څارنوال کشور از حمایت و مواظبت دوامدار رئیس جمهور از نهادهای عدلی و قضایی، تشکر کردند.

در مقابل، رئیس جمهور کشور گفت که دشمنان مخالف حاکمیت قانون در کشور اند و همیشه می خواهند تا به نهادهای عدلی و قضایی آسیب برسانند.

به همین ترتیب مشاور امنیت ملی صحبت کرد و گفت که نهادهای امنیتی روی یک طرح منظم بخاطر تامین امنیت قضات، څارنوالان و تاسیسات مربوط به نهادهای عدلی و قضایی کار خواهند کرد.#