اعلامیه مطبوعاتی در رابطه به تثبیت جایگاه برتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در میان نهادهای مشابه در سطح جهان

ارگ، کابل: حکومت افغانستان از تثبیت جایگاه برتر و اعتبار دهی مجدد “کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان” از سوی ائتلاف جهانی نهادهای ملی حقوق بشر، در میان نهادهای مشابه در سطح جهان استقبال می کند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که بربنیاد ماده ۵۸ قانون اساسی به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان تاسیس گردیده است؛ طی سال های گذشته با فعالیت های موثر و دستآوردهای چشم گیری در عرصه تامین حقوق بشر در افغانستان، توانست یک بار دیگر برای مدت پنج سال در میان نهادهای دارای رده “الف” اعضای ائتلاف جهانی نهادهای ملی حقوق بشر، تمدید اعتبار شود.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان، بر مبنای ماده هفتم قانون اساسی، متعهد به رعایت اصول حقوق بشری در کشور، می باشد.

رئیس جمهور غنی، ضمن استقبال از این دست آورد گفت که دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در راستای صیانت از ارزش‌های حقوق بشری پایبند بوده و نهادها و افرادی را که در راه حراست از حقوق بشر تلاش می‌ورزند، مورد حمایت قرار می دهد.