رئیس جمهور غنی با رئیس جمهور اردوغان دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با رئیس جمهور اردوغان دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان، بعد از ظهر امروز در حاشیه کنفرانس قلب آسیا- پروسۀ استانبول با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار نمود.

در این دیدار هر دو جانب در مورد پروسۀ صلح، برگزاری نشست سه جانبۀ سران افغانستان، پاکستان و ترکیه، سرمایه گذاری سرمایه گذاران و شرکت های ترکی در افغانستان، مدیریت مکاتب افغان- ترک و ساخت پوهنتون زنان از سوی ترکیه در افغانستان، بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس جمهور غنی در خصوص پلان هفت ماده ای صلح به رئیس جمهور اردوغان معلومات داد و نقش و همکاری ترکیه را در پروسۀ صلح مهم خواند.

در این دیدار رئیس جمهور ترکیه از رئیس جمهور غنی بخاطر اشتراک و سخنرانی در هشتمین کنفرانس قلب آسیا- پروسۀ استانبول تشکر کرد و گفت که ترکیه در کنار مردم و حکومت افغانستان باقی خواهد ماند، حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور ادامه خواهد یافت و شرکت ها و سرمایه گذاران ترکی را جهت سرمایه گذاری در افغانستان تشویق خواهد کرد.

رئیس جمهور غنی، از میزبانی موفقانۀ ترکیه از کنفرانس قلب آسیا- پروسۀ استانبول و نیت نیک و همکاری رئیس جمهور اردوغان نسبت به افغانستان تشکر کرد و این کنفرانس را برای همکاری و اتصال منطقوی مفید خواند.#