اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به انفجار ماین دشمن بالای افراد ملکی در ولسوالی جغتو

رگ، کابل: با تاسف که در انفجار ماین جاسازی شده توسط دشمنان افغانستان در کنار جاده، در ولسوالی جغتوی ولایت غزنی، شماری از هموطنان ما شهید و زخمی شدند. 
رئیس جمهور محمد اشرف غنی ضمن محکوم نمودن این رویداد، گفت که طالبان با انجام حملات بالای تاسیسات عامه و افراد ملکی، دشمنی خویش را با مردم ثابت می‌سازند؛ اما آنان به جز نفرت و انزجار مردم، چیزی دیگری بدست نمی آورند. طالبان با انجام چنین اعمال ضد بشریت، نمی توانند شکست شان را در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پنهان کنند. آنان به شکل بزدلانه انتقام شکست شان را از افغان‌های عام می‌گیرند.
رئیس جمهور غنی مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانوادۀ های قربانیان ابراز نمود و به مجروحین صحتمندی کامل و به شهدا بهشت‌برین از درگاه ایزد متعال آرزو کرد.