اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به انفجار ماین های دشمن در ولایت خوست و شهر مزارشریف

ارگ، کابل: با تاسف که دشمنان افغانستان به دوام جنایت های شان، امروز با انفجار ماین های جاسازی شده در ولسوالی علیشیر ولایت خوست و شهر مزارشریف به شمول زنان و کودکان، شماری از هموطنان ما را شهید و زخمی ساختند.

رئیس جمهور غنی، ضمن محکوم نمودن این رویدادها، گفت که طالبان برای مردم افغانستان جز وحشت، جنایت، ترور، کشتار و بدبختی چیزی دیگری ندارند. آنان با انجام چنین حملات تروریستی بالای تاسیسات عامه و جنایت علیه افراد ملکی، نفرت و انزجار ملت را در مقابل خویش افزایش می دهند.

بدون شک که نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی کشور انتقام این جنایات و خون هموطنان ما را می گیرند؛ آنان را در هر گوشه و کنار کشور جستجو و نابود خواهند کرد.

رئیس جمهور غنی به نهادهای مسئول هدایت داد تا عاملین رویدادهای متذکره را شناسایی، گرفتار و مجازات نمایند. وی همچنان مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به خانوادۀ های قربانیان ابراز نمود و به مجروحین صحتمندی کامل از درگاه ایزد متعال آرزو کرد.