سخنرانی رییس جمهور در نشستی با اهالی بخش های مختلف ولایت بدخشان.!