رئیس جمهور غنی با سرمنشی سازمان ناتو، صحبت تیلفونی نمود

رئیس جمهور غنی با سرمنشی سازمان ناتو، صحبت تیلفونی نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و ینس ستولتنبرگ سرمنشی سازمان ناتو عصر امروز صحبت تیلفونی کردند.

در این مکالمۀ تیلفونی، سرمنشی سازمان ناتو به خاطر به تاخیر افتادن سفر پلان شده اش به کابل، از رئیس جمهور غنی معذرت خواست و گفت که به دلیل مدیریت حادثات اخیر در منطقه، نتوانستم که به کابل سفر نمایم، اما در یک فرصت مناسب به کابل خواهم آمد.

همچنان هر دوجانب در خصوص تعهد دوامدار همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، حمایت از پروسۀ صلح و از بین بردن پناهگاه های تروریستان صحبت کرده و گفتند: تازمانی که مشکل پناه‌گاهای تروریستان در منطقه حل نگردد، تامین امنیت و ثبات پایدار در افغانستان و منطقه، ناممکن خواهد بود.

هر دو جانب توافق نمودند که در جریان سفر سرمنشی سازمان ناتو به کابل، روی مسایل استراتیژیک و همکاری های همه جانبۀ افغانستان و ناتو، بحث های مفصل خواهند کرد.