رئیس جمهور غنی با مسئولین و اعضای هفت کمیسیون مشرانو جرگه دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با مسئولین و اعضای هفت کمیسیون مشرانو جرگه دیدار کرد

محمد اشرف رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به سلسلۀ دیدارهایش با کمیسیون های مختلف شورای ملی، قبل از ظهر امروز با مسئولین و اعضای هفت کمیسیون مشرانو جرگه، دیدار کرد.

در این دیدار که در قصر چهارچنار ارگ انجام شد، ابتدا محمد علم ایزیدیار نایب اول مشرانو جرگه از رئیس جمهور بخاطر آغاز سلسلۀ این نشست ها تشکر کرد و خواستار تداوم آن گردید. وی وحدت ملی، هماهنگی و همکاری همه را در راستای بیرون رفت از مشکلات و چالش ها حتمی خواند.

سپس، عبداللطیف نهضتیار رئیس کمیسیون امور دینی و فرهنگی، محمد عظیم قویاش رئیس کمیسیون اقتصاد ملی، مالی و بودجه، داکتر زلمی زابلی رئیس کمیسیون سمع شکایات، مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون امور تقنینی، عدلی و قضایی، قاری میرحاتم تره خیل رئیس کمیسیون شورای ولایتی، مصئونیت و امتیازات، گلالی اکبری رئیس کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی و محمدآجان منگل رئیس کمیسیون اقوام، قبایل و معلولین؛ در رابطه به کارکردها و برنامه آینده کمیسیون های شان به رئیس جمهور معلومات دادند.

روسای کمیسیون های متذکره ضمن شریک ساختن مشکلات و راه های حل، از رئیس جمهور کشور خواستند تا مسئولین و وزارتخانه های مربوطه را در زمینه حل مشکلات مردم و ارائه خدمات بهتر، متوجه سازد.

رئیس جمهور غنی با ابراز امتنان از سخنرانان در این نشست، مشوره را یک اصل اسلامی خوانده، گفت که سلسلۀ نشست ها با کمیسیون های مختلف شورای ملی ادامه خواهد داشت. همچنان به وزرا و مسئولین ادارات هدایت داد تا مشکلات و پیشنهادات کمیسیون ها را جدی بگیرند، برای حل مشکلات اقدام کنند و برنامه های اصلاحی خویش را با مشرانو جرگه و ولسی جرگه شریک سازند.

رئیس جمهور همچنان از سناتوران مشرانو جرگه خواست تا شمار نشست های را که در آن مسئولین درجه اول ادارات را می خواهند، مشخص سازند، تا آن ها هم به مسئولیت های خویش رسیدگی بتوانند و هم در نشست های کمیسیون های اشتراک بتوانند.

رئیس جمهور کشور از اعضای مشرانو جرگه خواست تا به جای مقرری ها، عرایض شخصی، خواست ها و مسایل کوچک، روی مشکلات و مسایل بزرگ تمرکز نمایند و با احترام به اصل تفکیک وظایف قوۀ سه گانه، به جای قضاوت تنها نظارت کنند.

رئیس جمهور تصریح کرد که در نتیجه ارزیابی وزارتخانه ها، تنها به هدف اصلاحات اساسی در وزارت معارف با مسئولین این وزارت ده جلسه داشته است که در روشنایی تطبیق اصلاحات در این وزارت، ثبات و بهبود به میان خواهد آمد. در سال جدید تعلیمی برای هفت هزار مکتب دختران و پسران سهولت های انترنت و تکنالوژی فراهم می شود و با اعمار شش هزار مکتب، مشکل نبود تعمیر برای مکاتب به صورت اساسی حل می گردد.

رئیس جمهور غنی با اشاره به مشکلات موجود در پروسه حج، به سرپرست وزرات ارشاد، حج و اوقاف هدایت داد تا مشکلات در پروسه حج به خصوص در تدارکات و بخش عملیاتی این پروسه را به شکل اساسی حل نماید و همچنان در سهمیه و استخدام معلمین حجاج، علاوه بر شفافیت و اهلیت، عدالت میان ولایات را تامین نماید.

رئیس جمهور گفت که به منظور رسیدن به خودکفایی، در کنار مبارزه جدی با فساد، گمرکات نیمه مستقل خواهند شد و بالای مدیریت آب و تولیدات داخلی سرمایه گذاری اساسی خواهد گردید. معاشات غیرعادلانه از بین برده می شود. به منظور پیشرفت اساسی ولایات، افغانستان به هشت زون انکشافی تقسیم می گردد و به آینده هر ولایت و ایجاد روابط میان ولایات توجه اساسی صورت خواهد گرفت.

رئیس جمهور غنی با تاکید گفت که سیستم و نهادها باید به صورت اساسی ساخته شوند و به هر مقدار پولی که به مصرف می رسد، موثریت و نتایج آن باید معلوم باشد. به شمول تحصیلات عالی، روی بهبود موثریت خدمات تمامی وزارتخانه ها، ولایت های سرحدی و ولسوالی ها، وضعیت زندان ها، علما، مدارس، کوچی ها، بازسازی بالاحصارها و تطبیق روند اصلاحات، توجه اساسی صورت می گیرد.

رئیس جمهور غنی، وحدت ملی، حاکمیت قانون و تداوم جمهوریت را خواست همۀ مردم خوانده، گفت که وحدت ملی کلید بیرون رفت از مشکلات است و در نتیجۀ بحث ملی باید خطوط ملی خویش را روشن تر سازیم. وی از نمایندگان مشرانو جرگه خواست تا در راستای ایجاد فضای احترام متقابل میان قشر سیاسی، اقدام کنند.

رئیس جمهور گفت که رویدادهای اخیر در منطقه، اوضاع را زیاد پیچیده ساخته است و بخاطر منافع ملی در سیاست خارجی علاوه بر وضاحت، با تدبیر گام برداشته شود. وی افزود که به منظور از بین بردن فساد، ساختارهای اداری باید تغییر اساسی یابند، به صورت برنامه محور، علمی و اساسی باید به پیش برویم و فضای را ایجاد نمایم که در آن جلو تبعیض و تفاوت ها، گرفته شود.

رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش از نقش، کارکردها، فیصله ها و موقف ملی نمایندگان مشرانو جرگه در روشنایی قانون اساسی و منافع ملی کشور، قدردانی نمود و بر هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر میان قوۀ سه گانه تاکید ورزید.#