رئیس جمهور اوکراین طی تماس تیلفونی، مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را با رئیس جمهور غنی، ابراز کرد

ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز طی یک تماس تیلفونی با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، مراتب همدردی و تسلیت عمیق خویش را بخاطر جان باختن ۱۰ تن از شهروندان افغان در اثر سقوط طیارۀ اوکراینی، ابراز کرد و از طریق حکومت افغانستان با خانواده های قربانیان سانحۀ مذکور نیز غمشریکی نمود.

در این مکالمه تیلفونی، رئیس جمهور اوکراین گفت که ما تیم بررسی را به ایران فرستاده ایم تا چگونگی وقوع این تراژیدی را بررسی کند و تاکید کرد که اولویت اوکراین این است تا حادثۀ متذکره به گونه شفاف و همه جانبه بررسی شود و عوامل و حقایق که در این تراژیدی نهفته است، روشن گردد.

در مقابل، رئیس جمهور غنی ضمن اینکه مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به رئیس جمهور اوکراین بخاطر سقوط طیارۀ مذکور و جان باختن مسافرین اوکراینی و سایر کشورها، ابراز کرده، گفت که مراتب تسلیت و غمشریکی مرا به خانواده های قربانیان و ادارۀ هوانوردی اوکراین نیز ابراز نمایید.

رئیس جمهور کشور گفت که با تاسف فراوان، ۱۰ تن از هموطنان ما نیز در این سانحۀ المناک، جان باختند و ما تلاش می کنیم تا اقارب آنان را شناسایی و با ایشان غمشریکی و کمک نمائیم.

رئیس جمهور غنی، ابراز امیدواری کرد که مقامات ایرانی در زمینۀ چگونگی بررسی ها و تحقیقات شفاف و واضح این سانحه با اوکراین همکاری نماید و ما از تلاش های شما بخاطر دریافت حقایق این تراژیدی و شریک ساختن یافته های تان با ما، مطمئن هستیم.

رئیس جمهور در اخیر این تماس تیلفونی، گفت که ما امیدوار هستیم تا مقامات مربوطۀ ایرانی، جعبۀ سیاه را در اختیار تیم های بررسی کننده، قرار دهند.#