۲۸ مورد تدارکاتی به شمول پروژه فعالیت مجدد شرکت هوایی افغان باختر منظور گردید

۲۸ مورد تدارکاتی به شمول پروژه فعالیت مجدد شرکت هوایی افغان باختر منظور گردید

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته  در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

در این نشست کمیسیون تدارکات ملی ۲۹ مورد تدارکاتی به بحث و بررسی گرفته شد که در نتیجه ۲۸ مورد آن به ارزش بیش از چهارونیم میلیارد افغانی به شمول طرح سرمایه گذاری در ارتباط به فعالیت مجدد شرکت هوایی افغان باختر، مربوط د آریانا افغان هوایی شرکت ازسوی این کمیسیون منظورگردید.

در همین حال کمیسیون تدارکات ملی درخواست تعدیل شماری از پروژه ها را نیز منظور کرد.

از سوی هم، در خواست منظوری تمدید میعاد پروژه بخش های ساختمانی، برق، آبرسانی و کانالیزاسیون، تعمیر دو طبقه یی مهمانخانه مقام ولایت پکتیا مربوط ادارۀ عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری اعاده گردید و رئیس جمهور کشور در این زمینه تاکید کرد که کار تمامی پروژه ها باید در زمان تعیین شده تکمیل و از تاخیر و موانع پروژه ها جلوگیری صورت گیرد.

از سوی هم طبق اجندا در این جلسه اعضای کمیسیون، گزارش تحقق هدایات فیصله های قبلی را به بحث گرفتند.

در اخیر این جلسه، یاداشت گزارش بررسی عدم پرداخت آخرین قسط قرارداد اعمار جمنازیوم ۵۰۰ نفری ولایت لوگر مربوط ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش، پس از بررسی های همه جانبه منظور گردید.