رئیس جمهور غنی و صدراعظم کانادا در خصوص سانحۀ سقوط طیارۀ اوکراینی در ایران، صحبت تیلفونی کردند

رئیس جمهور غنی و صدراعظم کانادا در خصوص سانحۀ سقوط طیارۀ اوکراینی در ایران، صحبت تیلفونی کردند

جستن ترودو صدراعظم کانادا شام امروز طی تماس تیلفونی با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، در رابطه به سانحۀ سقوط طیارۀ اوکراینی در ایران، صحبت کرد.

در این مکالمۀ تیلفونی، صدراعظم کانادا مراتب تسلیت خود را به رئیس جمهور، مردم افغانستان و خانواده های قربانیان سانحۀ سقوط طیارۀ اوکراینی در ایران ابراز کرده، گفت که این یک حادثه تکان دهنده بود و باعث تأثر و اندوه بزرگ برای مردمان ما شد.

وی افزود: در این فرصت، همه ما باید روی گام های بعدی تمرکز کنیم؛ یک گام مثبت این بود که ایران مسئولیت سانحه را به عهده گرفت، اما نیاز به برداشتن گام های بعدی می باشد.

ترودو تاکید کرد که جامعۀ بین المللی منتظر اقدامات بعدی در پیشرفت تحقیقات قابل اعتبار می باشد تا روشن شود که مشکل در کجا بوده است.

صدراعظم کانادا گفت: در کنار اینکه ایران مسئولیت این حادثه را پذیرفت، باید به گونه شفاف برای فراهم نمودن زمینه تحقیقات بین المللی نیز اقدام کند و راه درست را اختیار نماید.

وی تصریح کرد که قرار است در لندن فردا نخستین گروه کاری به منظور هماهنگی بیشتر در خصوص چگونگی وقوع این رویداد، نشستی را برگزار کند. ما تلاش می کنیم تا عدالت برای قربانیان تامین شود و حقایق این رویداد آشکار گردد.

صدراعظم کانادا گفت که برای مصئونیت هرچه بیشتر پروازها اگر لازم باشد، جامعه بین المللی، قواعد و اصول حاکم هوانوردی را بازنگری کند، تا از همچون حوادث جلوگیری صورت گیرد.

وی خطاب به رئیس جمهور غنی گفت که کانادا برای صلح و ثبات افغانستان و کاهش تنش ها در منطقه متعهد است و همگام با حکومت افغانستان تلاش خواهد کرد.

دراین مکالمۀ تیلفونی، رئیس جمهور غنی مراتب تسلیت خویش را برای مردم، دولت و خانواده های قربانیان کانادایی ابراز کرد و از رهبری، مدیریت و احساس غمشریکی صدراعظم آن کشور، تشکر نمود.

رئیس جمهور گفت که افغانستان در غم شما شریک بوده و دولت و مردم ما نسبت به این سانحه و شهادت سیزده تن از افغان ها، سخت اندوهگین اند.

وی افزود: برای اینکه حقیقت این حادثه آشکار شود، جامعه بین المللی باید نقش مؤثر خویش را ایفا نموده و حقوق قربانیان تامین گردد.

رئیس جمهور تصریح کرد که ما نیز بخشی از گروه کاری هستیم، تاکید ما این است که ایران اقدامات لازم را روی دست گیرد، زیرا هموطنان ما خواهان وضاحت می باشند.

رئیس جمهور غنی ضمن تاکید بر شفافیت در پروسۀ تحقیقات، گفت که از موقف گروه کاری حمایت می کنیم. وی افزود که ایران باید خواست های خانواده های قربانیان را در نظر بگیرد.

رئیس جمهور کشور گفت که سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در هماهنگی با هیات کانادا، روی موارد مطرح شده از نزدیک کار خواهد کرد. وی اضافه نمود که ما خواهان کاهش تنش ها در منطقه هستیم و نقش کانادا برای صلح و ثبات افغانستان نهایت حایز اهمیت می باشد.