رئیس جمهور غنی: ملت سازی وظیفه مشترک تمام افغان ها است

رئیس جمهور غنی: ملت سازی وظیفه مشترک تمام افغان ها است

محمد اشرف  غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در نخستین نشستی که تحت عنوان “بحث هویت ملی” برگزار شده بود و در آن شماری از استادان پوهنتون های کابل و پولیتخنیک، پوهنتون امریکایی افغانستان، محصلین، محققین و دانشمندان کشور حضور داشتند، اشتراک و سخنرانی کرد.

در این نشست که در قصر چهارچنار ارگ دایر شد، ابتدا وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور و رئیس عمومی ادارۀ ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری، آغاز سلسلۀ بحث ها در مورد هویت ملی، تاریخ و فرهنگ را با جوانان و محصلین، ابتکار رئیس جمهور خواند و گفت که این بحث ها در خصوص تاریخ، فرهنگ و هویت ملی ادامه خواهد داشت.

رئیس جمهور غنی ضمن خوش آمدید به تمام اشتراک کننده گان بحث، در رابطه به هدف، وسیله، شیوه، سرمایۀ فرهنگی و سیاسی، معلومات همه جانبه ارائه کرد.

رئیس جمهور در مورد هدف هویت ملی، گفت که هدف درک سرمایه است که از طریق درک و شیوه های عام فهم به مردم و دولت انتقال داده می شود. ما به عنوان یک ملت از سرمایه خود درک اساسی نداریم و تا زمانی که به گونه واضح، علمی و مشخص از سرمایه خود درک نداشته باشیم، برنامه ریزی و نقشۀ راه را به گونه اساسی ترتیب کرده نمی توانیم؛ به همین سبب به استادان و محصلین پوهنتون های پولی تخنیک، کابل و پوهنتون امریکایی زحمت دادیم که در این برنامه سهم بگیرند، زیرا بحث هویت به ادیبان و زبانشناسان محدود نمی شود و ملت سازی وظیفه مشترک تمام افغان ها می باشد.

وی افزود که شما این فرصت را دارید که نسل بزرگ تاریخ معاصر شوید، نسلی که افغانستان را از بی ثباتی به ثبات، از فقر به آسایش، از انزوا به ارتباط و از انارشی به جمهوری با ثبات برساند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که ذخایر مهم جهان در افغانستان قرار دارند که می توانند ما را به تولید کنندگان بزرگ مس و آهن مبدل نمایند. همچنان ۱۴ عنصر کمیاب جدول مندلیف در افغانستان وجود دارد، آرزوی من این است که این سرمایه را به مردم توضیح داده و آنرا درک کنید.

رئیس جمهور با اشاره به کمبود آب های زیرزمینی، گفت: تا زمانی که آب های زیر زمینی را درک نکنیم و حفر چاه های غیر معیاری ادامه یابد، نسل های آینده از آن محروم می گردند.

وی افزود که در پنجاه سال آینده، درک جیولوژی زندگی هر کدام ما را تغییر می دهد، منابع طبیعی در افغانستان به گونه مساوی تقسیم شده است و ۱۰ ولایت محروم کشور بهترین منابع طبیعی جهان را دارند و شما منحیث نسل تاریخ ساز از آن استفاده خواهید کرد.

رئیس جمهور غنی در مورد سرمایۀ فرهنگی گفت که بالای باستان شناسایی سرمایه گذاری صورت نگرفته است و چهل سال می شود که این عرصه به فراموشی سپرده شده است. باستان شناسی در حال تغییر است، تغییر باید عام فهم باشد و به آینده به عنوان روابط منطقوی و دیدگاه تاریخی نگاه کنید.

رئیس جمهور غنی خطاب به جوانان مذکور گفت که تاریخ این نیست که حادثه را ببیند، باید عمق تاریخ را درک کنید تا گذشته و آینده را با هم مرتبط سازید، زیرا درک هویت بدون درک تاریخ، ناممکن است. اکنون نیاز است تا ما درک عمیق از تاریخ داشته باشیم و نقش تمدنی خویش را درک کنیم، تاریخ را فراموش نکنید، زیرا بخشی از هویت ماست.

سپس وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور و رئیس عمومی ادارۀ ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری، محصلین را در خصوص پنج موردی که رئیس جمهور در رابطه به آن صحبت مفصل کرد، به نوشتن مقالات تشویق نموده، گفت که از میان تمام مقالات، سه مقاله برتر آن از سوی رئیس جمهور انتخاب خواهد شد و در بحث آینده هویت ملی آنان یکجا با رئیس جمهور به سایر محصلین و جوانان معلومات ارائه خواهند کرد.

وی افزود که سلسلۀ این بحث ها از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی نشر خواهد شد.

در اخیر این نشست، رئیس جمهور غنی یکجا با اشتراک کنندگان بحث هویت ملی از قصرهای مختلف ارگ دیدن کرد و ضمن بازدید از جریان کار بازسازی بعضی از قصرها، به آنان در مورد هر قصر معلومات تاریخی ارائه نمود.