رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح کار عملی پروژۀ کاسا۱۰۰۰، اشتراک و سخنرانی کرد

رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح کار عملی پروژۀ کاسا۱۰۰۰، اشتراک و سخنرانی کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز با گذاشتن سنگ تهداب، کار عملی پروژۀ کاسا۱۰۰۰ را در ولسوالی سروبی افتتاح نمود.

در مراسم افتتاح پروژۀ بزرگ منطقه‌یی انتقال انرژی کاسا۱۰۰۰، شماری از اعضای کابینه، مسئولین حکومتی، مسئولین شرکت برشنا، شماری از اعضای ولسی جرگه، تعدادی از سفرای کشورهای دوست و بزرگان ولسوالی سروبی، اشتراک داشتند.

رئیس جمهور غنی ضمن گذاشتن سنگ تهداب پروژۀ کاسا ۱۰۰۰، گفت که امروز به روی افغانستان یک باب جدید باز می شود و امید است که به یک کتاب جدید مبدل گردد. باب به این معنی که اولین گام در زمینۀ اتصال برق بین قرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان برداشته شد و کتاب به این معنی که انرژی به تمام منطقه وصل می گردد؛ این پروژۀ بزرگ را به ملت عظیم افغانستان تبریک می گویم.

رئیس جمهور گفت که برعلاوۀ تطبیق پروژۀ بزرگ تاپی، ما منتظر هستیم که دولت پاکستان چه زمانی تصمیم نهایی‌اش را در مورد پروژۀ تاپ اتخاذ می نماید؛ این واضح است که در همکاری های اقتصادی منفعت همه نهفته است، از همین‌رو افغانستان باید به چهارراه ترانزیت انرژی مبدل گردد.

رئیس جمهور کشور از داکتر همایون قیومی بخاطر اینکه ۲۴ سال قبل طرحی را در این خصوص مطرح کرده بود تشکر نموده، گفت که این طرح که بیانگر انتقال انرژی در منطقه بود؛ امروز به پروژه های واضح و برنامه های عملی مبدل شده است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که ۹ ولایت افغانستان به شبکۀ ملی وصل شده و ۵ ولایت دیگر نیز به زودی وصل خواهند شد. وی همچنان از رئیس شرکت برشنا، به ویژه کارمندان و انجنیران این نهاد تشکر کرد که در شرایط دشوار، برق را فعال نگهداشتند. وی افزود: از شما به نمایندگی از تمام شهروندان کشور تشکر می کنم.

رئیس جمهور غنی از کشورهای تاجیکستان، قرغیزستان و پاکستان بخاطر همکاری های مشترک تشکر کرده، گفت که افغانستان همیشه در خصوص اتصال منطقوی آمادۀ همکاری های همه‌جانبه است؛ افغانستان از نگاه تاریخی یک منطقۀ بزرگ تجارتی بوده و این روند تا قرن ۱۹ ادامه داشته است. وی تاکید کرد که احیای تجارت به نفع همه می باشد.

محمد اشرف غنی از مردم ولسوالی سروبی تشکر کرده، گفت که بندهای بزرگ کابل در سروبی است، برق در اینجا تولید می شود، اما شما از نعمت برق محروم هستید، با شما رفتار دوگانه صورت گرفته و هدایت من این است که تمام امکانات را برای سروبی فراهم و به مشکلات ولسوالی های خاک جبار، موسهی و چهارآسیاب به گونۀ اساسی رسیدگی شود.

رئیس جمهور از همت و حمایت مردم و نمایندگان آنان و مسئولین محلی، تشکر کرد و خواهان همکاری بیشتر در تامین امنیت این پروژه بزرگ گردید تا همه باورمند شوند که پروژه ها در افغانستان عملی می گردند.

رئیس جمهور غنی با ابراز امتنان از بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و بانک اسلامی، گفت که بخاطر تطبیق پروژه کاسا ۱۰۰۰، ابتدا با بانک جهانی مشکل داشتیم؛ اگر این پروژه همان‌گونه تطبیق می‌شد، هزینۀ آن بالغ بر یک اعشاریه دو میلیارد دالر می گردید. وی افزود که افغانستان بخاطر تطبیق این پروژه، تصامیم مهمی را اتخاذ کرده است.

رئیس جمهور گفت: ما فیصله کرده‌ایم که کاسا ۱۰۰۰ به یک پروژۀ ترانزیتی مبدل گردد، زیرا بدون این تصمیم، پروژه متذکره خنثی می گردید؛ در قیمت آن تغییر اساسی آوردیم تا مردم پاکستان از آن استفاده کرده و باورمند شوند. وی افزود که بخاطر کیفیت و ایجاد فضای اعتماد، هزینۀ آن را پائین ساختیم و پس از این، کارهای بزرگ دیگر را مشترکاً انجام خواهیم داد. ما کار تطبیق پروژۀ کاسا ۱۰۰۰ را دو سال قبل نسبت به دیگر کشورها آغاز کردیم.

سپس انجنیر امان الله غالب رئیس عمومی شرکت برشنا صحبت کرده، گفت که پروژه کاسا ۱۰۰۰ در حقیقت بخاطر آغاز و تقویت تجارت برق بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی، گام مهم است و در زمینۀ ثبات سیاسی نیز ممد واقع می شود.

وی گفت که پروژۀ متذکره نقش محوری افغانستان را منحیث راه ترانزیتی مطمئن، تثبیت و برای توسعه اقتصادی افغانستان فرصت های خوبی را فراهم خواهد کرد. پروژه کاسا ۱۰۰۰ در حدود ۴۰۰ میلیون دالر عاید سالانه خواهد داشت که ۴۵ تا ۵۰ میلیون آن سهم افغانستان می باشد.

انجنیر غالب خاطرنشان کرد که پروژۀ کاسا ۱۰۰۰ به تاجیکستان و قرغیزستان منابع عایداتی دوامدار و برای پاکستان برق مطمئن، ارزان و پایدار را فراهم خواهد کرد. وی افزود که این پروژه ۱۳۰۰ میگاوات ظرفیت دارد و به هزینه ۲۲۰ میلیون دالر امریکایی از سوی بانک جهانی تمویل می گردد.

رئیس شرکت برشنا تصریح کرد که برای تامین امنیت این پروژه و رفاه عامه، سالانه حدود  دو میلیون دالر هزینه می گردد، هم‌چنان حدود ۴۰ میلیون دالر از طریق برنامۀ میثاق شهروندی وزارت انکشاف دهات در تطبیق پروژه های مناطق و قریه جات متذکره به مصرف می رسد.

رئیس شرکت برشنا گفت: پروژۀ کاسا ۱۰۰۰ که دیدگاه منطقوی ملل متحد برای برق پایدار است، در کنار آن دو لین انترنت فایبر اپتیک از طریق کاسا دیجیتال نیز تطبیق می گردد. وی از تمویل کنندگان این پروژۀ بزرگ، از جمله بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، بانک اسلامی، بانک انکشاف اروپا و بانک انکشافی روسیه تشکر کرده، گفت که با عملی‌شدن کاسا۱۰۰۰، شاهد تطبیق پروژه های تاپ و دیگر پروژه های بزرگ نیز خواهیم بود.

در اخیر این مراسم، بزرگان ولسوالی سروبی به رسم ارج‌گذاری، دستاری را بر سر رئیس جمهور گذاشتند و برای وی موفقیت در امور کاری از درگاه رب العزت تمنا نمودند.#