پیام جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت هشتم مارچ، روزجهانی زن

روز جهانی زن را به همه زنان افغانستان از صمیم قلب تبریک و تهنیت می گویم.

خوشحال هستم که همه ساله از هشتم مارچ، روزجهانی زن در کشور ما به صورت گسترده گرامیداشت بعمل می آید. به این مناسبت از سعی وتلاش وزارت امور زنان و سایر نهادها تشکر می کنم.

هموطنان گرامی؛ خواهران و برادران!

قانون اساسی کشور جایگاه زنان را تضمین کرده است. زنان کشور پس از تجربه های سخت وتلخ گذشته اکنون در مسیر بالنده گی قرار دارند. در تمام قوای سه گانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان امروز زنان حضور چشم گیر وفعال دارند.

درشورای ملی کشور زنان با حضور موثر خود با توانایی وجراات تمام  از کارکرد حکومت نظارت کرده و در قانون گذاری سهم فعال دارند.

در بخش عدلی وقضایی کشور زنان در عالی ترین سطح یعنی رهبری ستره محکمه وبخش های مهم څارنوالی حضور موثر دارند.

در بخش های اجرایی زنان کشور درکابینه در سطح وزارت ، معاونت وزارت خانه ها ، ریاست ها ، اداره های محلی و بخش های نظامی حضور معنا دار وچشم گیر دارند.

 ما درعرصه سیاست خارجی فرصت های مهمی را برای زنان فراهم کرده ایم ، هم اکنون سفیر کشورما در امریکا ونماینده افغانستان در سازمان ملل  اززنان فعال کشورمی باشند.

زنان هم چنان در بخش های اقتصاد ، تجارت وسرمایه گذاری نقش مهم دارند. زنان کشور با ایجاد اتاق های تجارت اراده کرده اند که دارای سهم برجسته در این عرصه باشند.

در عرصه آموزش به رغم دشواری ها ومشکلات اکنون بخش زیادی از محصلان ، متعلمان ومعلمان را زنان کشور تشکیل می دهند.

زنان کشور در عرصه صلح پیشگام و دارای نقش محوری اند. ما نگرانی های زنان را در این رابطه شنیده ودرک کرده ایم.

حقوق وجایگاه زنان در موضوع صلح برای ما اهمیت اساسی دارد. ازاین جهت بدون دید گاه زنان در رابطه به موضوع صلح تصمیمی اتخاذ نخواهد شد. زنان کشور در نشست بزرگ لویه جرگه با پیام های واضح خود نظرات شان را به همه روشن ساختند. ما بادرک پیام های زنان در رابطه به صلح اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

زنان کشور در شرایط امروز با همبستگی وخود اتکایی می توانند به موفقیت های بزرگتری نایل شوند.

 امروز صدای رسای زنان افغان درهمه جا بلند وشنیده می شود. جایگاه زنان در جامعه و نظام به یک آدرس مشخص مبدل شده است. کسی دیگر به جای آنان تصمیم گرفته نمی تواند.

زنان کشور درحمایت از ارزش های قانون اساسی پیشگام بوده اند. صف های طولانی زنان برای شرکت در انتخابات وحضور زنان به حیث کاندیدا ها از نمونه های بارز نقش برازنده آنان در عرصه سیاسی کشور است.

 با تمام دستآورد ها و پیشرفت هایی که در سالهای نظام انتخاباتی در افغانستان نصیب زنان شده است،هنوز مشکلات فراوانی بر سر راه شگوفایی و پیشرفت زنان وجود دارد که باید این موانع بر طرف شوند . دولت متعهد است تا زمینه های بهتری برای موفقیت های زنان هموار گردد.

زنده باد همبستگی زنان کشور

محمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان