اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به شهادت محمدناصر غیرت وکیل شورای ولایتی لوگر

ارگ، کابل: باتأسف که دشمنان افغانستان، صبح امروز محمدناصر غیرت عضو شورای ولایتی لوگر و محافظانش را در یک حملۀ تروریستی، در ناحیه هشتم شهر کابل به شهادت رسانیدند و رانندۀ وی را زخمی ساختند.

رئیس جمهور غنی ضمن محکوم نمودن این حمله تروریستی، گفت که دشمنان افغانستان با انجام چنین حملات نمی توانند امیدواری مردم ما را برای یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات، پیشرفته و استفادۀ اعظمی از فرصت فراهم‌شدۀ صلح، ضعیف سازند.

رئیس جمهور غنی وکیل محمدناصر غیرت را شخصیت غمخوار مردم، متعهد به منافع ملی و وطندوست خواند و از نمایندگی خوب وی از مردم و همچنان از کارکردها، تلاش ها و خدمات مرحومی قدردانی کرد. رئیس جمهور کشور به مسئولین مربوطه هدایت داد که در راستای تشخیص و مجازات عاملین این حمله تروریستی، اقدامات لازم نمایند.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی به خانواده های شهید محمدناصر غیرت و محافظان وی و همچنان مردم و شورای ولایتی لوگر، تسلیت و همدردی خویش را  ابراز  کرده، برای شهدا فردوس برین و به زخمی های این رویداد صحتمندی عاجل و کامل تمنا می نماید.