رئیس جمهور غنی با صدراعظم هند، صحبت تیلفونی کرد

نارندرا مودی صدراعظم هند طی تماس تیلفونی، قبل از ظهر امروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صحبت کرد.

در این تماس تیلفونی هردوجانب نوروز را به همدیگر تبریک گفتند و این جشن را میراث فرهنگی و کلتوری دو کشور خواندند.

رئیس جمهور غنی با اشاره به روابط نیک اقتصادی و سیاسی میان افغانستان وهند، گفت که این روابط بر منافع دو کشور استوار است.

صدراعظم هند یکبار دیگر انتخاب مجدد رئیس جمهور غنی را در انتخابات ریاست جمهوری تبریک عرض کرد و گفت که انتخاب زعیم از سوی افغان ها در یک پروسۀ مردم‌سالار، نشان‌دهندۀ باور و تعهد افغان ها بالای مردم‌سالاری می باشد و هند حامی همه جانبۀ مردم‌سالاری در افغانستان است.

در مقابل، رئیس جمهور غنی گفت که حمایت هند برای ما مهم است و از آن قدردانی می نمائیم. همچنان برای نارندرا مودی صدراعظم هند ابتکار ویدیو کنفرانس میان رهبران کشورهای عضو سازمان سارک را تبریک عرض نمود. وی افزود که ما می خواهیم مشترکاً با اعضای سازمان سارک و کشورهای منطقه، علیه شیوع ویروس کرونا مبارزه نمائیم.

مودی از رئیس جمهور غنی بخاطر اعلام کمک برای صندوق وجهی کشورهای عضو سازمان سارک، تشکر کرده گفت: این اعلام کمک برای صندوق وجهی سازمان سارک، نشان‌دهدۀ این است که شما به همکاری ها از طریق سازمان سارک ارزش قایل هستید، این یک گام مهم در راستای رفاه منطقه از سوی شما می باشد.

رئیس جمهور غنی با ابراز امتنان از صدراعظم هند، گفت که  باید همکاری های ترانزیتی و اقتصادی را جاری نگهداریم و امید است که در قسمت خریداری گندم و برنج، سهولت ها افزایش یابند و از طریق تدابیر احتیاطی با کرونا مبارزه جدی نمائیم.

صدراعظم هند به رئیس جمهور غنی گفت که تماس های ما از طریق ویدیو کنفرانس ادامه خواهد داشت، از تقاضای شما استقبال می نمائیم و در این زمینه برای افغانستان سهولت های بیشتر را فراهم می نمائیم.

رئیس جمهور کشور با ابراز امتنان، گفت که فرصت ها و خطرات را بخاطر استفاده اعظمی و مدیریت، درست درک کنیم و همچنان به منظور همکاری در مسایل مهم، مشاور امنیت ملی افغانستان با مشاور امنیت ملی هند در تماس خواهند بود.#