رئیس جمهور غنی به رئیس جمهور ترکمنستان نوروز و سال نو را تبریک گفت

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز طی تماس تیلفونی با قربان‌قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان، نوروز و سال نو را تبریک گفت و ضمن تمنای خوشی و سعادت مردم ترکمنستان تحت زعامت وی، آرزوی عملی شدن برنامه های رئیس جمهور محمدوف را نمود.

رئیس جمهور غنی آرزو نمود تا کنفرانس بی طرفی ترکمنستان با موفقیت انجام شود و افزود  که ما برای پروژۀ تاپی تمام آمادگی ها را گرفته ایم، همچنان آمادۀ همکاری در زمینه های خط آهن، برق و ترانزیت هستیم.

رئیس جمهور غنی گفت که به بنادر آقینه و تورغندی توجه ویژه دارد و سرمایه گذاری بیشتر بالای آن خواهد شد. تاسیسات و تسهیلات را در بندر آقینه افزایش خواهیم داد و ما می خواهیم که داد و ستد و تسهیلات تجارتی دوامدار و افزایش یابد.

رئیس جمهور گفت که به منظور مبارزه با شیوع کرونا، ضمن اتخاذ تدابیر صحی، تلاش خواهیم کرد تا تجارت ما تنظیم بهتر و  افزایش یابد.

در این تماس تیلفونی قربان‌قلی بردی محمدوف خطاب به رئیس جمهور غنی گفت: از شما برادر ارجمند تشکر می کنم که برایم تیلفون کردید و یکبار دیگر انتخاب شما را به عنوان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، تبریک می گویم و برای تان آروزی موفقیت دارم. همکاری، دوستی و برادری ما ادامه داشته و بیشتر خواهد شد.

رئیس جمهور ترکمنستان گفت که هر دو کشور از روابط اقتصادی و سیاسی رضایت دارند و به آن ارزش ویژه قایل اند. وی افزود که می خواهیم با افغانستان روابط بیشتر داشته باشیم وپروژه های بزرگ تاپی، تاپ و فایبر نوری در  روابط ما از اهمیت خاص برخوردار است.

وی از اقدامات حکومت افغانستان در زمینۀ پروژۀ تاپی تشکر نموده، گفت که در عرصه های ترانسپورت، ترانزیت و انرژی همکاری های خود را افزایش خواهیم داد و به منظور گسترش بیشتر روابط تجارتی، بالای راه ابریشم که راه اتصال جنوب آسیا، آسیای مرکزی و اروپا است، مشترکاً کار خواهیم کرد.

قربان قلی بردی محمدوف از طرح رئیس جمهور غنی روی سرمایه گذاری و ایجاد تاسیسات در بنادر تورغندی و آقینه استقبال کرده، گفت که با عملی شدن پروژۀ  انتقال انرژی ما از طریق هرات، همکاری ما بیشتر خواهد شد.

وی گفت که ویروس کرونا یک چالش خطرناک است و برای جلوگیری آن باید مشترکاً کار، مبارزه و اقدامات را انجام دهیم و در این راستا با افغانستان آمادۀ همکاری هستیم. وی از رئیس جمهور غنی بخاطر اعلام اشتراک در کنفرانس بی طرفی ترکمنستان تشکر کرده، گفت که حضور و نظریات شما در خصوص صلح، همکاری های منطقوی و ثبات برای ما ارزش ویژه دارد.

در اخیر این مکالمۀ تیلفونی، رئیس جمهور غنی از آمادگی ترکمنستان برای همکاری با افغانستان در زمینۀ مبارزه با ویروس کرونا تشکر کرده، گفت که با طرح های اقتصادی شما موافقت داریم، بی طرفی ترکمنستان را تجلیل خواهیم کرد، ما در کنار شما قرار داریم و موفقیت های بیشتر برای تان آرزو می کنیم.