رئیس جمهور غنی، نوروز را به رئیس جمهور آذربایجان تبریک گفت

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، عصر امروز طی تماس تیلفونی با الهام علی اوف رئیس جمهور آذربایجان، نوروز و سال نو را به وی تبریک گفت.

در این مکالمۀ تیلفونی هر دو جانب روی مشترکات عنعنۀ کشورهای حوزۀ نوروز صحبت کردند و رئیس جمهور آذربایجان گفت که مردم کشورهای حوزۀ نوروز باید بیشتر با همدیگر کار کنند تا مناسبات تاریخی، فرهنگی و تجارتی شان بیشتر از پیش گسترش یابد.

الهام علی اوف افزود که راه لاجورد با وجود تهدید ویروس کرونا، باز است و از طریق آن مواد تجارتی به افغانستان و برعکس آن به اروپا انتقال می یابد.#