پیام تبریکی رئیس جمهور قرغزستان به مناسبت انتخاب مجدد رئیس جمهور غنی

عنوانی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، پیام تبریکیه از سوی سورونبای جیین بیکوف رئیس جمهور قرغزستان، به مناسبت انـتخاب مجدد شان به حیث رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، مواصلت ورزیده است.

در این پیام تبریکیه رئیس جمهور قرغزستان نگاشته است: “صمیمانه ترین تبریکات خود را به مناسبت انتخاب مجدد شما به عنوان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، به دولت و مردم شریف افغانستان ابراز می نمایم.”

آقای بیکوف به روابط نیک میان دوکشور اشاره کرده، گفته است که امیدوارم در آینده بیشتر از پییش شاهد تعمیق روابط میان افغانستان و قرغزستان در تمامی سطوح بر اساس منافع دوکشور باشیم.

در پایان این پیام تبریکیه آمده است: “برای جلالتمآب شما صحت، نیک بختی و در ابعاد مختلف موفقیت و همچنان برای مردم شریف افغانستان صلح و شکوفایی استدعا می نمایم.”