رئیس جمهور اوزبیکستان، انتخاب مجدد رئیس جمهور غنی را تبریک گفت

شوکت میرضیایف رئیس جمهور اوزبیکستان قبل از ظهر امروز طی یک تماس تیلفونی، پیروزی مجدد محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، در انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفت.

در این تماس تیلفونی رئیس جمهور اوزبیکستان ابراز آرزومندی نمود که در پنج سال آینده مناسبات تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و اوزبیکستان، تقویت مزید خواهد یافت.

رئیس جمهور غنی به رئیس جمهور کشور دوست اوزبیکستان و مردم آن کشور سال نو و نوروز را تبریک گفت و اطمینان داد که افغانستان و اوزبیکستان برعلاوۀ مبارزه با ویروس COVID-19 (کرونا) به منظور همکاری های منطقوی،  مشورت های دوجانبه را ادامه خواهند داد.#