رئیس جمهور قرغیزستان، انتخاب مجدد رئیس جمهور غنی را تبریک گفت

سورونبای جیین بیکوف رئیس جمهور قرغیزستان ظهر امروز طی یک تماس تیلفونی با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، پیروزی مجدد وی را در انتخابات ریاست جمهوری، تبریک گفت.

در این تماس تیلفونی رئیس جمهور قرغیزستان به نمایندگی از حکومت و مردم خویش، از تداوم هرگونه همکاری با افغانستان به رئیس جمهور غنی اطمینان داد.

در مقابل، رئیس جمهور غنی از تمنیات نیک حکومت و مردم قرغیزستان تشکر کرده، گفت که افغانستان و قرغیزستان، دو کشور محاط به خشکه اند که این خصوصیت مشترک شان می باشد.

رئیس جمهور اضافه کرد که افغانستان و قرغیزستان در عرصه های مختلف به ویژه تجارت و ترانزیت می توانند از تجارب همدیگر استفاده نمایند.