رئیس جمهور غنی با شورای سراسری صرافان افغانستان دیدار نمود

رئیس جمهور غنی با شورای سراسری صرافان افغانستان دیدار نمود


محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز با رئیس و اعضای شورای سراسری صرافان افغانستان در قصر چهارچنار ارگ، دیدار کرد.

در این دیدار که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور، محمد یوسف غضنفر نمایندۀ فوق العادۀ رئیس جمهور در امور توسعۀ اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر و مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله نیز حضور داشت، ابتدا الحاج میرافغان صافی رئیس شورای سراسری صرافان افغانستان صحبت نمود.

وی گفت که صرافان بخاطر برقراری صلح باعزت در کنار دولت قرار دارند و در قسمت تهدید ویروس کرونا، قرار بود مارکیت های خویش را مسدود نمائیم اما پس از فیصله کابینه، تصمیم بر باز بودن مارکیت های صرافی گرفتیم.

رئیس شورای سراسری صرافان افغانستان پیشنهادات خود را در مورد تنظیم اوقات کاری صرافان از ساعت هشت صبح الی یک بعد از ظهر، ضد عفونی ساختن مارکیت های صرافی در مرکز و ولایات و توزیع پول از ذخیرۀ  دافغانستان بانک و قرنطین پول فزیکی ابراز کرد.

سپس امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور صحبت کرد و خطاب به صرافان گفت که تلاش می کنیم تا بدنۀ حکومت در خدمت تان قرار گیرد و به منظور حل مشکلات تان یک شخص معرفی شود تا به گونۀ متواتر با شما در تماس باشد.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، گفت که اگر فعالیت های شما متوقف شود، چرخۀ اقتصادی کشور حرکت نمی کند، شما یک قشر خاص جامعه هستید و صلاحیت تنظیم امور کاری تان را دارید.

وی افزود که امروز از طریق ویدیو کنفرانس با والیان صحبت کردم و به آنان هدایت دادم که همکاری، هماهنگی و امنیت صرافان را در اولویت قرار دهند.

رئیس جمهور غنی گفت که تعمیر سابق وزارت مخابرات در اختیار شما قرار خواهد گرفت و اگر می خواهید این ساختمان به مرکز صرافی مبدل گردد، دولت حاضر است به تنهایی یا به گونۀ مشترک آن را ترمیم و به شما بسپارد و در مورد طی مراحل آن با عبدالرحمن عطاش رئیس عمومی اجراییوی شرکت انکشاف ملی نشستی را برگزار کنید.

در اخیر الحاج میرافغان صافی رئیس شورای سراسری صرافان افغانستان از در اختیار گذاشتن ساختمان سابق وزارت مخابرات به صرافان تشکر کرد.