نشستی به ریاست رئیس جمهور غنی در خصوص مدیریت آب‌های کابل، دایر شد

نشستی به ریاست رئیس جمهور غنی در خصوص مدیریت آب‌های کابل، دایر شد

نشستی به ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، روی طرحی به منظور مدیریت آب های کابل، برگزار شد.

در این نشست که عصر امروز در ارگ انجام شد، معاونین ریاست جمهوری و نمایندۀ فوق‌العادۀ رئیس جمهور در امور توسعۀ اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر نیز حضور داشتند، ابتدا عبدالرحمن عطاش رئیس عمومی اجراییوی شرکت انکشاف ملی، در خصوص طرح مدیریت آب های کابل صحبت کرده، گفت که این طرح شامل پنج زون در کوه های چهار اطراف شهر کابل می باشد.

وی افزود که با ایجاد بندهای کوچک آب و وصل‌نمودن آن‌ها از طریق شبکه و ریختن آن به دریای کابل، زمینه برای بهترشدن ایکوسیستم شهری، زراعتی شدن زمین های بیشتر، سبزشدن چهاراطراف شهرکابل باغرس نهال و کاریابی برای مردم محل، فراهم خواهد شد.

رئیس عمومی اجراییوی شرکت انکشاف ملی افزود که ساحات سروی شده در پنج زون (دامنه کوه های چهار اطراف شهر کابل) زمین دولتی می باشد، در آن ساحات کسی ادعای مالکیت نکرده است و ساحات انتخاب‌شده برای تطبیق طرح متذکره، از امنیت خوب بهره مند می باشد.

در این نشست، پریزینتیشن تطبیق طرح مدیریت ذخیره سازی آب‌های کابل، توسط یکی از مسئولان شرکت انکشاف ملی ارائه گردید.

سپس امرالله صلح معاون اول ریاست جمهوری صحبت کرد و ضمن مفیدخواندن این طرح، گفت که قبل از تطبیق طرح متذکره، باید چالش های حقوقی ساحات حل گردد و عوارض منفی ساخت بندهای کوچک ذخیره آب و شبکه سازی آن در دامنۀ کوه های چهار اطراف شهر کابل، بررسی گردد.

بعداً استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور صحبت کرد و ضمن ارزنده خواندن این طرح، گفت که باید مقررات قرنطین ویروس کرونا در تطبیق این طرح، در نظر گرفته شود.

رئیس جمهور بعد از استماع معلومات متذکره، از این طرح استقبال کرده، گفت که مدیریت و مراقبت واضح این پروژه ضروری است و ساحاتی که این طرح در آن تطبیق می شود، باید مردم در آن حس مالکیت داشته باشند.

رئیس جمهور کشور تاکید کرد که مردم هرناحیه شهر کابل به پارک تفریحی ضرورت دارند و کمبود پارک های تفریحی در این شهر محسوس است. وی همچنان گفت که در شهر کابل به میدان های ورزشی برای جوانان نیاز می باشد و باید زمینه برای ایجاد آن فراهم گردد.

رئیس جمهور غنی گفت که زنان در شهر کابل جای برای تفریح ندارند و در این پارک ها، موقعیت های برای آنان درنظر گرفته شود. در هر ولسوالی کابل باید مانند بالا باغ، پارک های تفریحی ایجاد گردد و زمینه ها برای تمویل آن فراهم گردد. وی گفت که باید نوع پروژه ها تغییر یابند تا بسترها برای کاریابی بیشتر شود.

در پایان این جلسه طرح مدیریت ذخیره سازی آب‌های کابل مورد تصویب قرار گرفت.#