رئیس جمهور غنی رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری را رسماً معرفی نمود

رئیس جمهور غنی رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری را رسماً معرفی نمود

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ظهر امروز محمد شاکر کارگر را رسماً به حیث رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، معرفی کرد.

در این برنامه، ابتدا اسدالله غضنفر مشارو فرهنگی رئیس جمهور، فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را در رابطه به تقرر محمد شاکر کارگر به حیث رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، قرائت نمود.

رئیس جمهور کشور ضمن ابراز امتنان از کارکردهای داکتر فیض الله کاکړ رئیس پیشین ریاست عمومی دفتر، گفت که در مراسم تحلیف ام به عنوان رئیس جمهور، تاکید کردم که قشر سیاسی افغانستان باید در یک صف واحد قرار داشته باشند، تا منافع علیای کشور به خصوص در پروسۀ صلح، تامین گردد.

رئیس جمهور غنی گفت: “باید واضح باشد که صدای ما بالای شخصیت های سیاسی کشور جز یک برنامه منسجم می باشد.” وی افزود که ضرورت واضح است تا اجماع لازم برای صلح، مبارزه با ویروس کرونا و اصلاحات ایجاد گردد.

رئیس جمهور کشور خاطر نشان ساخت که یکی از اساسی ترین وظایف و مسئولیت های ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، ایجاد اجماع سیاسی می باشد و باید بر همکاری و مشوره های دوامدار اتکاء داشته باشیم.

سپس، داکتر فیض الله کاکړ رئیس پیشین ریاست عمومی دفتر مقام ریاست جمهوری صحبت کرد و از اعتماد رئیس جمهوری بخاطر گماشتن‌اش در این سمت مهم ابراز تشکر کرد.

متعاقباً، محمد شارکر کارگر، رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، از اعتماد رئیس جمهور بخاطر تقررش در این سمت ابراز امتنان نمود و گفت که با استفاده از تجارب داکتر فیض الله کاکړ و همکاران، به صورت هماهنگ به کار ادامه خواهیم داد.

آقای کارگر گفت که اهمیت این دفتر برایم قابل درک می باشد و با اتکاء به مشورت ها، همکاری و هماهنگی به پیش خواهیم رفت.