رئیس جمهور غنی نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالیه را رسماً معرفی نمود

رئیس جمهور غنی نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالیه را رسماً معرفی نمود

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز عبدالهادی ارغندیوال را رسماً به حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالیه، معرفی کرد.

در این برنامه، انجنیر الهام عمر هوتکی سرپرست ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، احکام رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را در رابطه به تعیین عبدالهادی ارغندیوال به حیث نامزد و سرپرست وزیر وزارت مالیه، قرائت نمود.

عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه گفت که از اعتماد رئیس جمهوری کشور تشکر که در این مقطع حساس مسئولیت مهمی را به من واگذار نمود. وی افزود که بیشترین تمرکز وزارت مالیه در امر مبارزه با فساد، اصلاحات، شفافیت، هماهنگی و همکاری با سکتور خصوصی و جلب کمک های بین المللی خواهد بود.

سپس، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری صحبت کرد و مسئولیت جدید را به سرپرست وزارت مالیه تبریک عرض نمود. وی افزود: “شما در زمانی در راس یک وزارت مهم قرار می گیرید که ما به اقتصاد ریاضتی اتکاء نموده ایم و با منطق بودجه ریاضتی به پیش می رویم. رهبری شما و عبور از این وضیعت نهایت مهم است.”

رئیس جمهور کشور ضمن ابراز امتنان از عبدالهادی ارغندیوال بخاطر پذیرفتن این مسئولیت، گفت که می خواهم چهره های را به کابینه معرفی نمایم که ریشه های مردمی، وزن سیاسی، تعهد و مدیریت سیاسی داشته باشند.

رئیس جمهور غنی از داکتر همایون قیومی سرپرست پیشین وزارت مالیه بخاطر طرح ها و تلاش های بنیادین وی سپاسگزاری کرد و همچنان از تلاش های رهبری این وزارت بخاطر تکمیل اهداف سال ۱۳۹۸، قدردانی نمود.

رئیس جمهور کشور با اشاره به تلاش های حکومت در امر مبارزه با ویروس کرونا، گفت که افغانستان نقش رهبری و مدیریتی را در مبارزه با ویروس کرونا دارد و نهادهای ملی و بین المللی آماده اند تا با دولت افغانستان همکاری نمایند. وی افزود: “ما در شرایط خاص قرار داریم و باید تاثیرات و تبعات شیوع ویروس کرونا در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت مدیرت گردد.”

رئیس جمهور غنی با تاکید گفت که رسیدگی به اقشار آسیب پذیر به خصوص در وضیعت کنونی بخش مهمی از برنامه ها است و این کار از طریق ایجاد کار برای این قشر در هماهنگی با سکتور خصوصی، صورت می گیرد. وی به تعاملات منطقوی اشاره کرده، گفت که به ترانزیت و تجارت افغانستان باید توجه خاص صورت گیرد.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش، گفت: “من یقین دارم که با داشتن منابع طبیعی و بشری و همچنان با رهبری واحد، بر تمام مشکلات فایق می شویم.”