رئیس جمهور غنی شاروال کابل را رسماً معرفی کرد

رئیس جمهور غنی شاروال کابل را رسماً معرفی  کرد

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز محمد داوود سلطانزوی را رسماً به حیث شاروال کابل، معرفی کرد.

ابتدا، انجنیر الهام عمر هوتکی سرپرست ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را در رابطه به تقرر محمد داوود سلطانزوی به حیث شاروال کابل، قرائت نمود.

سپس، احمدذکی سرفراز، شاروال پیشین کابل ضمن تشکر از اعتماد رئیس جمهور، در رابطه به کارکردهای شاروالی به خصوص در بخش های پلانگذاری و مسایل تخنیکی، به رئیس جمهور غنی معلومات مفصل ارائه کرد و ابراز امیدواری نمود که این اقدامات ادامه یابند.

در ادامه، محمد داوود سلطانزوی شاروال جدید کابل از اعتماد رئیس جمهور ابراز امتنان نمود و گفت که به کارهای شاروال پیشین ادامه می دهد و طرح های جدید خویش را در مطابقت با هدایات رئیس جمهور و همکاری مردم، به پیش خواهد برد.

سلطانزوی بر مبارزه علیه فساد، اصلاحات و عرضه خدمات بهتر به شهروندان کابل، تاکید کرد و گفت که شاروالی زمانی می تواند موفق باشد که همکاری مردم را باخود داشته باشد.

سپس، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری از کارکردهای احمدذکی سرفراز شاروال پیشین قدردانی کرد و گفت که کرسی های دولتی امانت ملت اند و ما خادمان ملت هستیم. وی همچنان مسئولیت جدید را به محمد داوود سلطانزوی تبریک عرض نمود.

آقای صالح گفت، سمت شاروالی یک سمت مهم است و مردم از شما توقع خدمات بیشتر را دارند. وی افزود که فرهنگ به میان آمده در کابل که شماری از شهروندان مسئولیت های اجتماعی و شهری را مراعات نمی کنند، باید اصلاح شود.

رئیس جمهور غنی ضمن ابراز تشکر از حوصله مندی شهروندان کابل، گفت که عدم موجودیت پلان منظم در سال های گذشته، باعث شد که بخش های زیادی از شهر کابل خلاف پلان به صورت بی نقشه، ساخته شود.

رئیس جمهور تصریح کرد که چندی قبل با تمام نواحی و ولسوالی های ولایت کابل دیدارهای داشتم، نظریات، تحلیل ها و تشخیص آنان واقع بینانه بود، ما حالا برای شهر کابل یک تصویر مشخص داریم.

رئیس جمهور کشور با اشاره به این که، تمام کشور با تهدید شیوع ویروس کرونا روبرو است، گفت که ما باید با تلاش های مشترک از این تهدید بیرون شویم.

رئیس جمهور کشور از تلاش های احمد ذکی سرفراز شاروال پیشین قدردانی نمود و از محمد داوود سلطان زوی ابراز امتنان نمود که در این شرایط خاص این مسئولیت را پذیرفت. وی افزود که امیدوارم شما تحت نظر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری به همکاری های خویش ادامه دهید.

رئیس جمهور غنی با ستایش از سکتور خصوصی، گفت که سکتور خصوصی با درک شرایط به همکاری ادامه داد و از این سکتور خواست تا با آنعده از هموطنانی که به شکل روزمزد کار می کنند، همکاری صورت گیرد.

رئیس جمهور کشور با تاکید، گفت که استعجالیت امر مهم است و هدف ما تامین ثبات می باشد. دیدگاه و برنامه ما کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت است و هرآنچه که در جلسات با شهروندان کابل شنیده ایم، عملی خواهد گردید.

رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش گفت که شاروال کابل عضو کابینه است، جلوگیری از فساد، استفاده موثر از منابع و ایجاد منابع جدید نهایت مهم می باشند، امیدوارم تا کابل در سال های آینده شاهد انکشاف متوازن باشد.