طاهر زهیر به عنوان نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ تعیین گردید

طاهر زهیر به عنوان نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ تعیین گردید

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، بر اساس حکم شماره( ۵۶ )مقام عالی ریاست جمهوری، طاهر زهیر را بحیث نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ تعیین کرد.

در حکم آمده است:« به تاسی از حکم مندرج فقره‌ی(۱۱) ماده‌ی شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترم محمد طاهر زهیر، به حیث نامزد وزیر وزارت اطلاعات و
فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.»

در حکم، وزارت دولت در امور پارلمانی، هم‌ چنین موظف شده است تا نامزد وزیر یاد شده را با رعایت صراحت فقره‌ی(۳) ماده‌ی نودو یکم قانون اساسی، جهت اخذ رای تایید به ولسی جرگه‌ی شورای ملی معرفی نماید.