رئیس جمهور غنی: ادامۀ جنگ و خشونت طالبان علیه مردم و کشور ما، هیچگونه توجیه ندارد

رئیس جمهور غنی: ادامۀ جنگ و خشونت طالبان علیه مردم  و کشور ما، هیچگونه توجیه ندارد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در مقر وزارت امور داخله با هیات رهبری و منسوبین قطعات خاص پولیس ملی، دیدار کرد.

رئیس جمهور هنگام ورود به مقر وزارت امور داخله، ضمن معاینه قطعۀ تشریفات، از منار یادبود از شهدای پولیس ملی که جدیداً اعمار گردیده است، دیدن کرد و طی نشستی با منسوبین قطعات خاص پولیس ملی از شجاعت و پایمردی آنان ستایش نمود.

در این نشست ابتدا دگرجنرال محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله صحبت کرد و ضمن تشکر از توجه دوامدار رئیس جمهور به تمام نیروهای امنیتی و دفاعی به ویژه پولیس افغانستان، گفت که پولیس ملی در سراسر کشور در برابر طالبان و سایر تروریستان، مجرمین و قاچاقبران با متقبل شدن قربانی، مبارزه می کنند.

سپس رئیس جمهور غنی صحبت کرده، گفت که من اینجا آمدم تا به منار یادبود از شهدای پولیس ملی احترام بگذارم. وی افزود که درخت آزادی به خون شهدا آبیاری می شود و این شهدا، قهرمانان این سرزمین اند که برای آزادی، استقلال و آیندۀ کودکان ما، جان های شان را فدا کردند.

رئیس جمهور خطاب به رهبری وزارت امور داخله گفت که خانواده های شهدا را فراموش نکنید، زیرا این ها نمونه و الهام بخش به سایر نیروها در راستای حراست از وطن و مردم می باشند.

سرقوماندان اعلی قوای مسلح با تاکید، گفت که خاطرۀ شهدا همیشه جاویدان است و افزود که از رهبری وزارت امور داخله بخاطر توجه به اعمار منار یادبود از شهدای پولیس ملی تشکر می کنم.

وی خاطرنشان کرد: امروز در حالتی قرار داریم که اکثریت علمای افغانستان و جهان اسلام، جنگ تحمیلی فعلی را جایز نمی دانند و طالبان با قوای بین المللی پیمان بستند، اما مردم و قوای امنیتی و دفاعی کشور خود را مورد حمله قرار دادند که این عمل شان توجیه ناپذیر است. 

رئیس جمهور علت قرار گرفتن نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از حالت دفاعی فعال به حالت تعرضی را، رویدادهای اخیر تروریستی در کابل، پکتیا، ننگرهار و فاریاب دانست و افزود که این حملات عدول از شیوۀ صلح، ارزش های اسلامی و بشری است و ضرورت واضح بود که آرام نشینیم، زیرا خاموش نشستن در برابر کسانی که کودکان بی گناه ما را هدف قرار میدهند، گناه است.

رئیس جمهور غنی گفت: افتخار می کنم که سرقوماندان اعلی قوای مسلح هستم. تا آخرین قطرۀ خون با شما ایستاده خواهم بود، قوای امنیتی و دفاعی تاج سر ماست و هیچگونه معامله ای بالای آنان صورت نمی گیرد.

وی خاطرنشان کرد که حفظ نیروهای امنیتی و دفاعی وظیفه تمام سیاسیون و مردم است، ملت در کنار شما ایستاده اند، زیرا شما رضاکار هستید.

رئیس جمهور با بیان اینکه به پیشنهادات وزارت امور داخله بخاطر تمویل و تجهیز بیشتر پولیس ملی توجه می شود، گفت که دسپلین، شیوۀ کار و طبقه بندی خطرات از سوی شما، امکان موفقیت تانرا بیشتر می سازد. وی افزود که پولیس حمایت می خواهد و اصلاحات بیشتر رونما خواهد شد تا پولیس ملی ما مورد افتخار بیشتر گردد.

سرقوماندان اعلی قوای مسلح تاکید کرد که بالای پولیس ملی به ویژه قطعات خاص سرمایه گذاری بیشتر می شود، زیرا ما مشترکاً به مردم، خاک و ارزش های اسلامی و انسانی تعهد داریم و در این همه موارد حمایت مطلق من با شماست.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش ضمن اتحاف دعا به روان شهدا، گفت که پیام من واضح است، ما از کسی نمی هراسیم. ما صلح را بخاطری میخواهیم که خون ریزی، بحران و ناامنی در کشور به گونۀ بنیادی خاتمه یابد.

در این نشست پاسوال میر احمد عظیمی قوماندان عمومی قطعات خاص پولیس ملی نیز صحبت کرده گفت که اطمینان میدهیم تا یک قطره خون در بدن ما باشد، در راستای دفاع از وطن و مردم ایستادگی خواهیم کرد و بیرق سه رنگ کشور را برافراشته نگه خواهیم داشت.

وی با یادآوری از قساوت دشمن که نوزدان و مادران شان را به گلوله بستند، گفت که افتخار می کنیم که دهها کودک و مادر را نجات دادیم و بخاطر خنثی سازی توطئه ها و حملات پیچیدۀ دشمن، آمادۀ هرگونه فداکاری می باشیم.

قوماندان عمومی قطعات خاص پولیس ملی، گفت که ما هنر جنگ بلد هستیم و جرئت نیز داریم و بخاطر سرکوب دشمن، تامین حاکمیت قانون و دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تلاش خواهیم کرد.#