وضعیت عمومی امنیتی ولایات غرب و جنوب غرب کشور، بررسی گردید

وضعیت عمومی امنیتی ولایات  غرب و جنوب غرب کشور، بررسی گردید

جلسه ای تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به سلسلۀ بررسی وضعیت امنیتی ولایات کشور، قبل از ظهر امروز وضعیت عمومی امنیتی ولایات غرب و جنوب غرب را مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه که از طریق ویدیوکنفرانس انجام شد، در آن برعلاوۀ داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی، قوماندانان امنیه و رؤسای امنیت ولایات غرب و جنوب غرب کشور حضور داشتند.

ابتدا قوماندانان امنیه و رؤسای امنیت ولایات غرب و جنوب غرب کشور، گزارش شان را در مورد وضعیت امنیتی ولایات متذکره، ارائه کردند.

رئیس جمهور غنی ضمن تشکر از تلاش های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، بر هماهنگی بیشتر میان نیروهای امنیتی و دفاعی مستقر در ولایات مذکور، اکمالات قوا، رفع کمبودات پرسونل، هماهنگی در زمینۀ تامین امنیت شاهراه ها، کار بیشتر با مردم، تحرک قوا در هرات و تامین امنیت شاهراه نیمروز- دلارام تاکید ورزید.

همچنان رئیس جمهور گفت که با درنظرداشت راهنمایی های وزارت صحت عامه، در راستای مبارزه با ویروس کرونا توجه جدی نمایند.#