رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی با داکتر زلمی خلیلزاد دیدار کردند

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی با داکتر زلمی خلیلزاد دیدار کردند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و داکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با داکتر زلمی خلیلزاد نمایندۀ خاص وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در خصوص صلح افغانستان، دیدار نمودند.

در این دیدار که عصر امروز در ارگ انجام شد و در حالیکه رئیس هیات مذاکره کنندۀ دولت افغانستان و وزیر دولت در امور صلح نیز حضور داشتند، داکتر زلمی خلیلزاد از رئیس جمهور بخاطر اینکه زمینه را برای موافقتنامۀ سیاسی آماده ساخت، تشکر نمود و به داکتر عبدالله عبدالله بخاطر وظیفۀ جدیدش به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ملی، تبریک گفت.

همچنان هردو جانب روی قدم های بعدی در پروسۀ صلح بحث کردند و آمادگی شان را برای همکاری های بیشتر ابراز نمودند.