جلسۀ سرقوماندانی اعلی، روی وضعیت عمومی امنیتی کشور بحث نمود

جلسۀ سرقوماندانی اعلی، روی وضعیت عمومی امنیتی کشور بحث نمود

جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس ‌جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز تدویر یافت و وضعیت عمومی امنیتی کشور را مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه که از طریق ویدیوکنفرانس در ارگ برگزار شد و در آن داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی، مسئولین ارشد سکتور امنیتی و شمار دیگری از اراکین دولتی حضور داشتند، ضمن بررسی وضعیت عمومی امنیتی کشور، در خصوص تحرکات و فعالیت های نیروهای امنیتی و دفاعی و تامین امنیت مردم در روزهای عید سعید فطر، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ابتدا سترجنرال بسم الله وزیری لوی درستیز وزارت دفاع ملی، گزارش خویش را در رابطه به عملیات ها و تحرکات شان که اکثریت حملات طالبان را دفع و طرد کرده اند، ارائه کرد.

همچنان روی راه اندازی و اجرای عملیات ها توسط نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نیز بحث شد و لوی درستیز گفت که قوای امنیتی و دفاعی، کاملاً آماده اند که از مردم و وطن در برابر هر گونه حمله و تهدید دشمن، حراست نمایند.

وی در خصوص دفع حملات دشمن در ولایت کندز نیز به رئیس جمهور گزارش داد و گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی تمام حملات طالبان را در این ولایت به عقب زدند و تلفات سنگین را به آنان وارد کردند.

سپس دگرجنرال احمدضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی در رابطه به افزایش تحرکات، اهداف و فعالیت های دشمن در بخش های مختلف به ویژه شمال شرق کشور و تدابیری که برای دفع آن از سوی نیروهای امنیتی روی دست گرفته شده است، معلومات ارائه کرد.

بعداً سترپاسوال عبدالصبور قانع معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله در مورد سفر اخیرش به ولایات هرات، غور و بادغیس، گزارش ارائه کرده، گفت که در این سفر چگونگی وضعیت نیروهای امنیتی و دفاعی، سطح تهدیدات دشمن، کمبودی ها و کار با مردم، مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود که نیروهای امنیتی و دفاعی در زون غرب تمام آمادگی های لازم را برای دفاع از مردم دارند و پلانگذاری شان به هدف راه اندازی عملیات ها، دفع تهدیدات و حفاظت از مردم، به خوبی پیش میرود.

رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش ها و معلومات متذکره، ابتدا فرارسیدن عید سعید فطر را به تمام نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تبریک گفت و افزود که نیروهای امنیتی و دفاعی ما باید به گونه هماهنگ و در چوکات پلانگذاری های منظم، فعالیت های خود را برای تامین امنیت و حفاظت از مردم داشته باشند.

وی افزود که تامین امنیت مردم در روزهای عید یکی از وظایف عمدۀ نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است و باید توجه جدی به آن مبذول گردد.

رئیس جمهور تصریح کرد که نیروهای امنیتی دفاعی اجراات به موقع داشته باشند، کمی و کاستی ها را در مراحل پلانگذاری و عملیاتی رفع نمایند و به تهدیداتی که متوجه مردم است، پاسخ بدهند.

رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش از فعالیت ها و دستآوردهای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در ولایت کندز و اینکه حملات طالبان را ناکام ساختند، قدردانی کرد.#