رئیس جمهور غنی با نهادهای امنیتی و دفاعی در زمینۀ رسیدگی به ورثه شهدا بحث نمود

رئیس جمهور غنی با نهادهای امنیتی و دفاعی در زمینۀ رسیدگی به ورثه شهدا بحث نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ظهر امروز از طریق ویدیو کنفرانس با مسئولین نهادی های امنیتی و دفاعی در رابطه به پروسۀ رسیدگی به ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی بحث نمود.

در این جلسه که داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور نیز حضور داشت، ابتدا مسئولین وزارت های دفاع ملی و امور داخله در مورد ترتیب دیتابیس معلوماتی شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی، درج اسناد ورثه شهدا، پالیسی مشترک نهادهای امنیتی و دفاعی بخاطر حمایت دوامدار از ورثه شهدا، مفقودین و اسیران نیروهای کشور، به رئیس جمهور گزارش ارائه کردند.

آنان گفتند که کار دیتابیس معلوماتی شهدای نیروها و ورثه آنان در حال تکمیل شدن می باشد و مطابق پالیسی مشترک نهادهای امنیتی و دفاعی از ورثه شهدا، مفقودین و اسیران نیروهای امنیتی و دفاعی، به صورت دوامدار حمایت می شود.

رئیس جمهور و سرقوماندان اعلی قوای مسلح کشور، ضمن ابراز امنتان از رهبری نهادهای امنیتی و دفاعی، از فداکاری های نیروهای امنیتی و دفاعی که بخاطر حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور قربانی داده اند، قدردانی نمود.

رئیس جمهور غنی به اقدامات سریع بخاطر رسیدگی به ورثه شهدای نیروها تاکید کرد و گفت که اقدامات انجام شده کافی نیست، حق ورثه شهدای نیروها با لای ما زیاد است و رسیدگی به آنان یکی از مسئولیت های بزرگ ما می باشد. وی افزود که در این زمینه هیچ گونه ضیاع وقت و کم کاری قابل قبول نیست.

رئیس جمهور کشور به مسئولین نهادهای امنیتی و دفاعی هدایت داد تا در قوانین و بیروکراسی که باعث کندی روند رسیدگی به ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی می گردد، اصلاحات به میان بیاورند، تا کمک ها به آنان در اسرع وقت برسد.

رئیس جمهور غنی ضمن تاکید به رسیدگی کامل به مجروحین نیروهای امنیتی و دفاعی، گفت که قربانی های نیروهای ما از ارزش مقدس برخوردار است و نباید در قسمت پرداخت حقوق، امتیازات و کمک ها برای ورثه آنان تعلل و کمک کاری صورت گیرد.#