رئیس جمهور غنی با رئیس مشرانو جرگه از طریق ویدیوکنفرانس صحبت کرد

رئیس جمهور غنی با رئیس مشرانو جرگه از طریق ویدیوکنفرانس صحبت کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با فضل الهادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه از طریق ویدیوکنفرانس در خصوص بعضی از مسایل کشور صحبت کرد.

رئیس جمهور در این ویدیوکنفرانس که در ارگ انجام شد، مراتب تسلیت خود را بخاطر وفات والدۀ رئیس مشرانو جرگه ابراز کرد و برای مرحومه بهشت برین از درگاه ایزد متعال آرزو نمود.

همچنان رئیس جمهور غنی با رئیس مشرانو جرگه در خصوص وضعیت سیاسی و امنیتی کشور، پروسه صلح و هماهنگی و همکاری بیشتر با مشرانو جرگه، بحث و تبادل نظر نمود.