جلسه شورای امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور غنی تدویر یافت

جلسه شورای امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور غنی تدویر یافت

به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، جلسه شورای امنیت ملی قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید.

در این جلسه احمد ضیا سراج سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، سترجنرال بسم الله وزیری لوی درستیز وزارت دفاع ملی و سترپاسوال عبدالصبور قانع معین امنیتی وزارت امور داخله، ضمن ارائه معلومات در رابطه به وضعیت عمومی امنیتی کشور، در مورد چگونگی مداوای مجروحین و رسیدگی به خانواده شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی، معلومات خود را شریک کردند.

 رئیس جمهور کشور و سرقوماندان اعلی قوای مسلح پس از استماع معلومات متذکره، به مسئولین مربوطه هدایت داد که در خصوص مداوای مجروحین و رسیدگی به خانواده های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی، تمام تسهیلات را فراهم و در این زمینه توجه هرچه بیشتر نمایند.

جلسه شورای امنیت ملی با اشاره به تصرف دوباره معادن از دست مخالفین در بدخشان، فیصله کرد که در روشنایی یک پالیسی واضح باید با مردم و بزرگان از نزدیک بیشتر کار شود، زیرا مردم معلومات و آگاهی زیادتر در این خصوص دارند.

به همین ترتیب جلسه شورای امنیت ملی، به این موضوع تاکید کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی به منظور دفع تهدیداتی که متوجه معادن است، پالیسی واحد و منسجم و برنامه امنیتی داشته باشند و بخاطر محافظت معادن در روشنی پالیسی واضح، با مردم و بزرگان از نزدیک کار نمایند.

در اخیر جلسه، به منظور تامین امنیت بهتر مردم و مصئونیت آنها، به مسئولین ارگان های امنیتی و دفاعی، هدایات لازم صادر گردید.#