نشست امنیتی به ریاست رئیس جمهور غنی، روی تطبیق پلان امنیتی کابل بحث نمود

نشست امنیتی به ریاست رئیس جمهور غنی، روی تطبیق پلان امنیتی کابل بحث نمود

نشست امنیتی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، به منظور بحث روی پلان امنیتی کابل و چگونگی تطبیق آن، عصر امروز در ارگ دایر گردید.

در آغاز این نشست که از طریق ویدیوکنفرانس انجام شد، داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی ضمن اینکه در مورد وضعیت عمومی امنیتی کابل و هماهنگی بیشتر میان ارگان های امنیتی صحبت کرد، پلان امنیتی کابل را به جلسه ارائه نمود و گفت که پلان متذکره به منظور تامین امنیت بهتر کابل، به زودترین فرصت عملی خواهد شد.

رئیس جمهور غنی پس از استماع معلومات و پلان متذکره، از مشاور امنیت ملی و سایر مسئولین ارگان های امنیتی تشکر کرد که بخاطر تامین امنیت کابل، پلان معقول امنیتی را ترتیب کردند و دستور داد تا پلان مذکور به زودی عملی گردد.

رئیس جمهور گفت که باید بخاطر تطبیق این پلان تحرک واضح رونما گردد و با عملی شدن آن، نتیجه مطلوب بدست آید. وی افزود که خواست اساسی مردم تامین امنیت است و باید این پلان بدون تاخیر، به گونه کامل عملی گردد.

رئیس جمهور گفت که بخاطر تطبیق این پلان صلاحیت های کافی، امکانات و منابع در اختیار ارگان های امنیتی داده خواهد شد، تا به موانع و تاخیر مواجه نشوند.

رئیس جمهور افزود که تامین امنیت کابل در اولویت های حکومت قرار دارد و نهادهای امنیتی باید در زمینۀ تطبیق پلان متذکره، مشترکاً با شاروالی و ولایت کابل کار کنند.

رئیس جمهور تاکید کرد که بر اساس این پلان به امنیت ولسوالی های کابل نیز توجه جدی صورت خواهد گرفت و نهادهای امنیتی در هر هفته گزارش فعالیت های شان را با شورای امنیت ملی شریک خواهند ساخت.

رئیس جمهور گفت که شکایت و مشکل بزرگ مردم کابل، ناامنی است و باید از هدف قرار گرفتن علمای کرام، کارمندان حکومتی و نهادهای حقوق بشری و فعالان جامعه مدنی از سوی دشمن، جلوگیری صورت گیرد.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت همکاری مردم در تامین امنیت، به ارگان های مربوطه وظیفه سپرد که عاملین حمله تروریستی بالای فاطمه خلیل و احمد فولاد کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را شناسایی و مجازات نمایند. وی با تاکید گفت که حکومت در برابر شبکه های تروریستی و جرمی هیچگونه تحمل ندارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه نهادهای امنیتی تحرک و فعالیت های خویش را بیشتر سازند، گفت که من از شما خواهان جلوگیری از ترور و انفجار و مبارزه با جرایم، غصب زمین و تطبیق فیصله های نهادهای عدلی و قضایی می باشم.

رئیس جمهور همچنان به ارگان های مربوطه هدایت داد تا موانع ترافیکی و دیوارهای کانکریتی را دور نمایند، راه ها، کوچه ها و سرک ها را بر روی ترافیک باز بگذارند، برای مقامات خط السیر گرفته نشود و مقامات در رفت و آمد شان مردم را مزاحمت نکنند.

رئیس جمهور گفت که برای تامین امنیت زنان، باید تدابیر امنیتی و برنامه منظم روی دست گرفته شود، تا آنان احساس مصئونیت کامل نمایند و این از اولویت های حکومت می باشد. همچنان ترانسپورت شهری باید مصئون شود و به شکایات زنان رسیدگی صورت گیرد.

در این نشست، به ارگان های امنیتی وظیفه سپرده شد تا در مدت سه هفته در خصوص تطبیق پلان امنیتی کابل، گزارش خویش را به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال نمایند.

در اخیر این جلسه، داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی به نمایندگی از ارگان های امنیتی و دفاعی کشور به رئیس جمهور اطمینان داد که بخاطر تامین امنیت مردم، پلان امنیتی کابل را به گونه کامل تطبیق خواهند کرد.